Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg med den omsorg och verksamhet vi bedriver. Vi vill att du ska känna att ni kan diskutera med oss personal om era funderingar krig ert barns vardag hos oss.

På förskolan lägger vi stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar vid lämning och hämtning av barn.
Utvecklingssamtal minst en gång per läsår och föräldramöte varje höst.

Förskolan har ett föräldraråd som träffas en gång per termin och diskuterar frågor som rör förskolan. Varje avdelning har två representanter i föräldrarådet och till dessa kan du vända dig om du har några funderingar om förskolan och dess verksamhet.

Varje avdelning inbjuder någon gång per termin föräldrar och syskon att delta vid föräldrafrukost.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2016-02-02