Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

I vårt uppdrag ingår att bedriva en pedagogisk verksamhet där omsorg om barnen, lärande och fostran bildar en enhet, detta i samarbete med barnens föräldrar. Vi arbetar för att varje barn skall utveckla nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.

Förskolan Backen arbetar med s k åldershomogena grupper med de yngsta barnen på Gungan, de äldre på Boken och de äldsta på Bollen. Syftet med detta är att bättre kunna använda miljön som "den tredje pedagogen" och att på ett bättre sätt kunna tillgodose varje barns behov.

Alla förskolor i vårt område arbetar med gemensamt tema; Kunskap kräver lek.
Syftet är att synliggöra lekens betydelse för barns lärande samt att pedagogerna möts i dialog kring lärandet utifrån uppdraget i Lpfö. Detta innebär bl a att vi kan använda oss av ett kollegialt lärande, vilket i forskning visat sig gynna utveckling hos pedagoger.

Planering

Vi som jobbar på förskolan har varje vecka 1,5 timmes arbetslagsreflektion för att planera och reflektera kring verksamheten så att ditt barn får bästa möjliga utbildning. Barnet kommer då tas om hand av övrig personal på förskolan. l.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-12-14