Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Familjedaghem (dagbarnvårdare) drivs i enskild regi och hör till peda­gogisk omsorg. Dagbarnvårdare bedriver förskole- och fritids­verksamhet i sina hem för barn i åldrarna 1-12 år. Detta under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Familjedaghemmets uppgift är att ge barnen omsorg, omvårdnad och fostran samt för skolbarnen en meningsfull fritid. Förskolans läroplan liksom Skolverkets allmänna råd ska vara vägledande för verksamheten.

Familjedaghem i Östersunds kommun

Det finns fyra fristående familjedaghem i Östersunds kommun. Det finns inget kommunalt familjedaghem.

Ansök om plats

Ansökan görs direkt till respektive familjedaghem. Se kontaktuppgifter nedan.

Fristående familjedaghem

Ekolek barnomsorg: Odensala

Gabriella Odén

Hyvelvägen 8, Östersund

 

Fridbacka gård

Verksamheten är vilande på grund av föräldraledighet.

 

Ekolek barnomsorg: Blomängen-Odenslund

Alexandra Borgsten

Spettstigen 1 - Östersund


Brunkullan

Mariebyvägen 6, Brunflo
070-650 78 50

Fristående förskolor och föräldrakooperativ

I Östersunds kommun finns 14 förskolor om drivs i fristående regi.

Sidan uppdaterad 2023-07-17