Familjedaghem och annan pedagogisk omsorg

Familjedaghem (dagbarnvårdare) drivs i enskild regi och hör till peda­gogisk omsorg. Dagbarnvårdare bedriver förskole- och fritids­verksamhet i sina hem för barn i åldrarna 1-12 år. Detta under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Familjedaghemmets uppgift är att ge barnen omsorg, omvårdnad och fostran samt för skolbarnen en meningsfull fritid. Förskolans läroplan liksom Skolverkets allmänna råd ska vara vägledande för verksamheten.

Familjedaghem i Östersunds kommun

Det finns fyra fristående familjedaghem i Östersunds kommun. Det finns inget kommunalt familjedaghem.

Ansök om plats

Ansökan görs direkt till respektive familjedaghem. Se kontaktuppgifter nedan.

Fristående familjedaghem

Brunkullan

Mariebyvägen 6, Brunflo
070-650 78 50

Brunkullans familjedaghem

Fridbacka gård

Torvalla By 220
831 92 Östersund
070-354 25 30

E-post till Fridbacka gård

Ekolek barnomsorg

Område Blomängen/Odenslund

Alexandra Borgsten

Spettstigen 1 - Östersund

Område Ängsmon/Torvalla

Martina Lundqvist

Havrevägen 13 Lgh 1101- Östersund

Kontaktuppgifter till Ekolek barnomsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-15