Ansök eller säg upp plats

I vår e-tjänst kan du både ansöka, byta och säga upp plats i förskolan. Vi vill ha din ansökan helst fyra månader innan du önskar platsen.

E-tjänsten för förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster riktar sig både till dig som redan har förskola och till dig som ska söka förskoleplats till ditt barn. Här kan du:

 • ansöka om förskoleplats
 • ansöka om överflyttning till annan förskola
 • säga upp plats
 • lägga till och ändra inkomstuppgifter
 • lägga in och ändra dina kontaktuppgifter

Utan att vara inloggad i e-tjänsten kan du ansöka om plats, men för att kunna ta del av uppgifter om ditt barns placering behöver du ha e-legitimation (t ex bank-ID).

Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via vår e-tjänst kan du ansöka på blankett. Kontakta i så fall Kundcenter på 063-14 30 00 eller via kundcenter@ostersund.se.

Barnomsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid (dygnet-runt-förskola) erbjuds vårdnadshavare som behöver barnomsorg utanför den ordinarie förskoleverksamhetens öppettider.

Kommunen har dygnet-runtplatser på Förskolan Remonthagen.

Vem kan beviljas barnomsorg på obekväm tid?

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1–12 år som är inskrivna i förskola eller fritidshem i Östersunds kommun och som arbetar kvällar, nätter och helger då den ordinarie verksamheten är stängd.
 • Som på vardagar har behov av omsorg efter kl 18.30
 • Som på helger och ”röda dagar” har behov av omsorg heldag.
 • Vårdnadshavare som enligt sitt arbetstidsschema har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.

Ansök om barnomsorg på obekväm arbetstid (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behov av ny plats vid sammanslagning av förskolor

På sommaren och andra tidpunkter på året när det är färre barn på våra förskolor, samverkar våra förskolor. Det är då bara vissa förskolor som har öppet. Det innebär att barnet kan erbjudas omsorg på annan förskola. Vid dessa tillfällen kan det också vara en större andel vikarier som arbetar än vanligtvis. Detta kan vara bra att veta för dig som önskar påbörja en placering under dessa perioder.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om man är folkbokförd i en annan kommun och kommer att flytta till Östersunds kommun kan man ansöka om plats på förskola. För att kunna göra en ansökan behöver man kunna visa upp ett köpekontrakt eller hyresavtal på det nya boendet.

Ansök om att behålla förskoleplats vid flytt till annan kommun (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om man söker plats i Östersunds kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen skyldig att betala barnpeng till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av dem.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare förskoleplats i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Östersunds kommun måste du först ansöka om ett kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i vår e-tjänst. När din kontoansökan är godkänd, loggar du in med e-legitimation och hanterar dina ärenden.

Rutiner vid erbjudande om plats i förskola

När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen får ansökan ett ansökningsdatum.

Varje ansökan har ett ködatum. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. I det fall fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum med äldre barn före de yngre.

I Östersunds kommun har vi tre förturskategorier:

 1. Barn som enligt skollagen 8 kap 7 § är i behov av särskilt stöd
 2. Syskonförtur
 3. Familjer som redan har plats i kommunens barnomsorg och som flyttar till ett annat upptagningsområde.

De olika upptagningsområden som finns är:

 • Brunflo – Marieby – Fåker - Tandsbyn
 • Torvalla
 • Odensala
 • Frösön - Orrviken
 • Lit - Häggenås – Bringåsen - Lillsjöhögen
 • Centrala Östersund
 • Lugnvik, Brittsbo

När ett erbjudande om plats går ut tittar vi först på de förturer som finns.
När man har erbjudit dessa barn plats går man vidare till övriga kön.

Du kan räkna med att få veta att ditt barn har fått plats ungefär en månad innan förskolestart. Om möjlighet finns ger vi besked tidigare än så.

Erbjudandet skickas ut antingen via mejl eller per post. Då det kan hända att erbjudandet via mejl hamnar i skräpposten, är det viktigt att även kontrollera den.

I några områden/förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats.
Plats kan då erbjudas i annat område/på annan förskola än det som sökts.

Om man erbjuds en plats som man tackar nej till, påbörjas en ny fyramånadersperiod. Ködatum som då gäller är placeringsdatum på det avböjda erbjudandet.

Väljer man att tacka ja till erbjudandet man får stängs de andra alternativen. Om man känner att man ändå vill stå i kö till de förskolor man inte fått, får man göra en ny ansökan.

Ansökan till fristående förskola

Ansökan till fristående förskola gör du direkt till respektive förskola  (förutom Förskolan Emanuel, där kommunen hanterar ansökan). 

Vad händer efter att du gjort din ansökan?

När vi fått din ansökan får du en bekräftelse med e-post. Ansöker du via blankett får du en skriftlig bekräftelse. Så småningom erbjuds du plats utifrån den ordning (enligt ködatum) som vi fått din ansökan. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare.

Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum, med äldre barn före de yngre. I några områden i kommunen och på vissa förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Du erbjuds då plats i annat område/på annan förskola än det som sökts.

Har du frågor om din ansökan eller vill ha information om din plats i barnomsorgskön?

Tag kontakt med samordnare för förskolan, 063-14 40 24.

Skyldighet att lämna uppgifter

De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-24