Slutrapport "Långsiktig planering för att uppnå goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola"

Hösten 2014 gav Kommunfullmäktige (KF) i uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden (BOUN) att fortsätta arbetet med strategiskt lokalnyttjande där kommunens översiktsplan och tillväxtplan skulle vara vägledande. Den 28 september 2016 presenterades slutrapporten för Barn- och utbildningsnämnden.

Följande utgångspunkter fanns i uppdraget:
• Att Östersund ska bli en attraktiv skolkommun som erbjuder goda, attraktiva och ändamålsenliga lärmiljöer i förskola och skola.
• Barn- och utbildningsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsgivare, som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
• Att mer offensivt möta framtida behov, barn och elevprognoser samt kommunens tillväxtplan med ett helhetstänk för lokaler och organisation/struktur för både förskola och skola för att skapa bra pedagogiska miljöer där behöriga pedagoger är en förutsättning.
• Arbeta i enlighet med statliga styrdokument för verksamhetens uppdrag, Skolplan med Vision ”Kunskap med lustfyllt lärande där alla lyckas” och inriktningsmål.

Introduktionsfilm om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Presentationsfilm om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DelrapportPDF (maj 2015)

SlutrapportPDF (september 2016)

Bilagor till slutrapporten

Bilaga 1 Vägledning från förvaltningsledningPDF

Bilaga 2 Sammanfattning delprojektPDF

Bilaga 3 Underlag till organisation, förvaltningsledningPDF

Bilaga 4 Ledord för lär- och arbetsmiljöer i BOUFPDF

Bilaga 5 Stödmodell för arbete med ledordPDF

Bilaga 6 Protokoll från ElevsamverkansgruppPDF

Bilaga 7 Sammanställning befintliga lokaler statusPDF

Bilaga 8 KommunikationsstrategiPDF

Bilaga 9 Informationsmaterial till medarbetarePDF

Bilaga 10 Prognos förskolan vt 2016PDF

Bilaga 11 Prognos grundskolan vt 2016PDF

Bilaga 12 Förslag till huvudreferensgruppPDF

Bilaga 13 FunktionsprogramPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-02-12