Slutrapport "Långsiktig planering för att uppnå goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola"

Hösten 2014 gav Kommunfullmäktige (KF) i uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden (BOUN) att fortsätta arbetet med strategiskt lokalnyttjande där kommunens översiktsplan och tillväxtplan skulle vara vägledande. Den 28 september 2016 presenterades slutrapporten för Barn- och utbildningsnämnden.

Följande utgångspunkter fanns i uppdraget:
• Att Östersund ska bli en attraktiv skolkommun som erbjuder goda, attraktiva och ändamålsenliga lärmiljöer i förskola och skola.
• Barn- och utbildningsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsgivare, som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
• Att mer offensivt möta framtida behov, barn och elevprognoser samt kommunens tillväxtplan med ett helhetstänk för lokaler och organisation/struktur för både förskola och skola för att skapa bra pedagogiska miljöer där behöriga pedagoger är en förutsättning.
• Arbeta i enlighet med statliga styrdokument för verksamhetens uppdrag, Skolplan med Vision ”Kunskap med lustfyllt lärande där alla lyckas” och inriktningsmål.

Introduktionsfilm om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Presentationsfilm om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DelrapportPDF (maj 2015)

SlutrapportPDF (september 2016)

Bilagor till slutrapporten

Bilaga 1 Vägledning från förvaltningsledningPDF

Bilaga 2 Sammanfattning delprojektPDF

Bilaga 3 Underlag till organisation, förvaltningsledningPDF

Bilaga 4 Ledord för lär- och arbetsmiljöer i BOUFPDF

Bilaga 5 Stödmodell för arbete med ledordPDF

Bilaga 6 Protokoll från ElevsamverkansgruppPDF

Bilaga 7 Sammanställning befintliga lokaler statusPDF

Bilaga 8 KommunikationsstrategiPDF

Bilaga 9 Informationsmaterial till medarbetarePDF

Bilaga 10 Prognos förskolan vt 2016PDF

Bilaga 11 Prognos grundskolan vt 2016PDF

Bilaga 12 Förslag till huvudreferensgruppPDF

Bilaga 13 FunktionsprogramPDF

Sidan uppdaterad 2018-02-12