Byggprojekt - förskolor och skolor

Med vägledning av kommunens översiktsplan och tillväxtplan "Mer [*] Östersund" växer även verksamheterna inom barn och utbildning. Det saknas inte utmaningar - en snabbt ökande befolkning och tilltagande lärarbrist ställer nya krav på struktur och innehåll. Vi behöver planera för att vi blir flera.

Vi ska ha ska ha attraktiva och ändamålsenliga förskolor och skolor som bidrar till tillväxt, samt att kunna möta tillväxt så att alla barn och elever på ett bra sätt får plats. Lokaler som stimulerar till lärande! Därför fokuserar vi på framtidens skola och framtidens lär- och arbetsmiljöer i den strategiska planeringen för förskole- och skollokaler. Ledord i detta arbete är trygghet, mångfald, hållbarhet, tillgänglighet.

Den långsiktiga planeringen sträcker sig tio år framåt, med mer detaljerad planering för åren fram till och med 2021.

Nedan kan du se status för pågående byggprojekt inom förskolan och skolan.

Pågående byggprojekt av förskolor och skolor

Nedanstående information justeras fortlöpande.
Senast reviderad 181220.

Förskolan Jägarvallen

Nybyggnation: 6 avdelningar.

Beskrivning: Under uppförande.

Tidplan: Verksamhetsstart januari 2019.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolan Sjöängen

Tidplan: Klar hösten 2020.

Beskrivning: Utökning från 3 till 4 avdelningar. Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lugnviksskolan F-9

Tidplan: Etapp 1 klar hösten 2020. Etapp 2 klar hösten 2023.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palmcrantzsskolan/Körfältsskolan F-9+grundsärskola

Tidplan: Klar 2023.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjällängsskolan F-6

Tidplan: Klar 2022.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Storsjöskolan F-9

Tidplan: Klar hösten 2022.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brittsbo förskola

Tidplan: Klar vårvintern 2019.

Beskrivning: Verksamhetsstart april 2019.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny förskola Odensala

Åtgärd: 6 avdelningar.

Beskrivning: Placering är under utredning.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny förskola Odensala

Åtgärd: 8 avdelningar.

Beskrivning: Placering är under utredning.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tavelbäcksskolan F-6

Tidplan: Klar 2024.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förberedande utredning av följande, ej tidsplanerade projekt
• Skogsgläntan, 3 avdelningar (idag 2 avdelningar).
• Placering av grundskola, årskurs F-9, centrala staden/norra stadsdelen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-22