Krisarbete

Stora och små krissituationer kan uppstå i verksamheten.
Det är förskolans/skolans egen krisplan som styr krisarbetet och ansvarig för detta är förskolechef/rektor.

Barn- och elevhälsans personal är ofta viktiga personer i detta arbete och deltar ofta i verksamhetens krisarbete. Uppgifterna varierar, men kan exempelvis innebära att:

  • ansvara för att information ges till elever och personal vid olika krissituationer.
  • se till att elever och personal får möjlighet att uttrycka känslor och tankar.
  • ombesörja att tid sätts av för samtal och cermonier.
  • vara ett stöd så att de drabbade kan återgå så snart som möjligt till de vardagliga rutinerna.

Skolkuratorerna, skolsköterskorna och skolpsykologerna är exempel på yrkesgrupper i Barn- och elevhälsan som kan delta i krisarbetet ute i verksamheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-10-04