Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Skolfam - Skolsatsning inom familje­hems­vården, är en arbetsmodell som syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn.

Skolfam - Skolsatsning inom familje­hems­vården