Information till friskolorna

Här har vi barn- och elevhälsoinformation som vänder sig till skolpersonal på de friskolor som nyttjar våra tjänster.

Ansökan om stöd

Ansökan om stöd från Barn- och elevhälsan (blankett)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobilisering av närvaroteam

Om ansökan gäller mobilisering av närvaroteam så finns det ett särskilt kartläggningsmaterial som ska fyllas i och skickas med den ordinarie ansökan om stöd (då behöver man ej fylla i det medföljande förberedelsematerialet i ansökan).

Det finns också en kompletterande blankett som gäller föräldramedgivande (sekretess) som används för att underlätta teamets arbete.

Kartläggningsmaterial vid mobilisering av närvaroteam (blankett)Word

Föräldramedgivande om sekretess (blankett)Word

Tilläggsbelopp

Riktlinjer för tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behovPDF

Ansökan om tilläggsbelopp (blankett)Word

Handlingsplan för särskilda stödinsatser i förskolan utifrån kartläggning/utredning (blankett)Word

Uppföljning/utvärdering av särskilda stödinsatser i förskolans handlingsplan (blankett)Word

Övriga dokument

Barn- och elevhälsoplanPDF

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskravPDF

Drogpolicy och handlingsplan för eleverPDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Sjukhusundervisningen Östersund)PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-11