Information till elever och föräldrar

Till dig som är elev

Om du är elev och går i kommunal grundskola, fristående grundskola eller gymnasiet här i Östersund så har du rätt att få stöd och hjälp när det gäller elevhälsa.

Elevhälsa kan betyda väldigt många olika saker, några exempel kan vara att man:

  • behöver omplåstring av en skada
  • känner sig ledsen
  • känner sig ensam
  • tycker att man börjar höra dåligt
  • tycker att det är svårt att läsa
  • behöver hjälp med att äta rätt
  • behöver hjälp med sin impulskontroll

När du behöver ta kontakt med din skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog eller annan elevhälsopersonal, kan du vända dig till din lärare/handledare för att få hjälp med detta.

Om du på egen hand vill ta kontakt med t ex skolsköterska eller skolkurator, så finns dessa personer vid vissa tider på din skola. På din skola finns information om mottagningstider och telefonnummer. Du kan också hitta kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog med flera på din egen skolas hemsida.

Ibland kan man också behöva kontakta:

Till dig som är förälder

Om du som förälder behöver få stöd och information i barn/elevhälsofrågor så vänder du dig till ditt barns lärare/handledare i första hand, som kan berätta hur ni går vidare. Läraren/handledaren kan också förmedla en kontakt till elevhälsopersonal om behovet finns.

I vissa fall kan man som förälder vilja ta en egen kontakt med elevhälsopersonal, utan att gå via lärare/handledare. Kontaktuppgifter till er förskolas/skolas elevhälsopersonal finns på respektive hemsida.

Om du vill kontakta enheten Elevhälsans ledning och personal hittar du kontaktuppgifter under rubriken Personal/Kontakta oss.

Som förälder kan du också kontakta: 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-05-14