ICDP Vägledande samspel

ICDP- Vägledande samspel är en kurs för dig som har barn i åldern 2-5 år eller 12-18 år. Att vara förälder till ett barn i den här åldern är både roligt och krävande. Kanske funderar du över när och hur ska du ska sätta gränser? Hur följsam ska jag vara? Hur mycket ska barnet få styra?

Vägledande samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati.

Kursen genomförs i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare.

Den teoretiska ramen för Programmet är bred, framförallt då programmet försöker sammanfatta och dra konsekvensen av den forskning som finns inom modern utvecklingspsykologi, sociokulturell psykologi (kulturell psykologi), neuroaffektiv teori. Alla dessa kunskapsfält och deras praktiska konsekvenser i samspelet mellan omsorgsgivare och barn sammanfattas i de tre dialogerna; Den känslomässiga dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande dialogen. Till dessa dialoger finns också teman som mer praktiskt beskriver hur de praktiseras.

Här kan du läsa mer om ICDP

Aktuella grupper

Här nedan kan du se aktuella grupper. Om du inte vill missa information om när kurserna startar kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

ICDP - Vägledande samspel 2-5 år

Nästa kurs kommer troligtvis att starta under ht-21.

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev ovanför för att få information om när nästa kurs startar.

ICDP - Vägledande samspel 12-18 år

Nästa kurs kommer troligtvis att starta under ht-21.

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev ovanför för att få mer information om när kursen startar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-10