Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd Z

För dig som jobbar med föräldraskapsstöd

Erfarenhetsutbyte Föräldraskaps­stöd-Z

Det här projektet är för DIG som på olika sätt jobbar med föräldraskapsstöd i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund. Kanske möter du föräldrar i ditt vardagliga arbete? Kanske på Öppen Förskola, inom socialtjänst eller barnhälso­vård? Kanske håller du föräldragrupper eller stödjer föräldrar i förskola och skola? Kanske är du studiecirkelledare eller engagerad i att möta föräldrar i en ideell förening?

Föräldraskapsstöd finns överallt där föräldrar finns!

För dig, för oss, finns projektet Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd-Z där syftet är att mötas, utbyta erfarenheter, hitta nya kunskaper. Mellan 2020 och 2022 kommer vi att erbjuda ett större årligt forum för erfarenhetsutbyte för föräldraskapsstödjare. Projektet finansieras av medel från länsstyrelsen.

15 december 2020 genomförde vi första konferensen i projektet Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd- Z. Under denna konferens förmedlades kunskap kring ett tillgängligt föräldraskapsstöd med fokus på digitalt/webbaserat stöd.

Här nedan kan du se några av föreläsningarna.

Digitalisering föräldraskapsstöd

Mona Hedström, Ömsesidig respekt i Åre och Krokom, delar sina tankar och erfarenheter kring föräldraskapsstöd via nätet. Vilka fördelar finns med digitala kurser och hur kan man tackla olika utmaningar? Hur kan vi vara följsamma och möta olika behov hos olika föräldrar?

Förälder Östersund om Ikomet

Veronica Anderheim, Förälder Östersund, berättar om iKomet som är ett webbaserat föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i ålder 3–11 år. Vad är iKomet och hur kan det anpassas på olika sätt utifrån behov och möjligheter?

Föräldraskapsstöd i grupp under de tidiga åren

Jennie Hedman och Stina Alröe, Föräldra- och barnhälsan, har under året flyttat sina föräldragrupper till Youtube. Du kan här höra dem berätta om hur de har gjort och vilka erfarenheter det har gett.

Föräldrastöd på 1177

Linda Henriksson, Region Jämtland Härjedalen, visar vilket föräldraskapsstöd som finns via 1177 och hur det kan utgöra en del av det webbaserade stödet.

Föräldrastöd via webben

Maria Lalouni, legitimerad psykolog, medicine doktor, delar sina erfarenheter och kunskaper kring föräldraskapsstöd via nätet; vad behöver vi tänka på som föräldrastödjare för att ett webbaserat stöd ska fungera väl?

Länsstyrelsernas uppdrag inom föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är ett viktigt verktyg i det främjande och förebyggande arbetet, men vad betyder det egentligen och vad är länsstyrelsens roll i föräldraskapsstödet? Madeleine Larsson, Nationell samordnare för länsstyrelsernas uppdrag inom föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen Örebro län, redogör för detta.

Nyanlända föräldrar och digitalt föräldraskaps­stöd

Mary Tikimo, ordförande i GOAW (Global Organisation of African Women), föreläser om hur kan vi göra det digitala föräldraskapsstödet inkluderande och hur GOAW har arbetat för att få med föräldrar i sina digitala föräldragrupper.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-10