Skolornas barn- och elev­hälso­­team

Alla skolor i Östersunds kom­mun har ett eget elevhälso­team (EHT) som leds av skolans rektor. Förskolorna har egna barnhälsoteam (BHT).

Barn- och elevhälsoteam