Barn- och elevhälsoplan

Målet är att våra barn och unga i förskola och skola ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. För att det ska vara möjligt är det vårt uppdrag att arbeta för att alla barn och unga har en god hälsa såväl fysiskt som psykiskt.

Vi ska arbeta för att alla barn och elever ska uppleva en känsla av att tillvaron i förskola eller skola är begriplig, hanterbar och meningsfull. På så sätt vill vi skapa optimala förutsättningar för att barn och elever kan utveckla sin fulla potential och bli harmoniska, trygga, empatiska och nyfikna människor som kan förverkliga sina drömmar.

I Barn- och elevhälsoplanenPDF används begreppen förskola och skola. "Skola" används som ett samlingsbegrepp för förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Syftet med denna plan är:
• att den ska vara till stöd för förskolechefer, rektorer och personal i det dagliga Barn- och elevhälso­­arbetet
• att uppmuntra till vidareutveckling av förskolors och skolors barn-och elevhälsoarbete

Barn- och elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i kommunala planer, policydokument och kvalitetskrav samt de styrdokument och bestämmelser som du finner i länklistan nedan.

Du som personal i Östersunds kommuns förskolor och skolor hittar rutiner och bilagor till barn- och elevhälsoplanen på kommunens interna sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Obs: kräver inlogg)

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-04-09