Offentlig konst

Östersunds kommun har ett konstinnehav som innehåller drygt 5000 verk. Konsten skapar trivsam arbetsmiljö på förvaltningar och institutioner.

Vi köper in konst från nu levande yrkesverksamma konstnärer, både lokalt och utanför regionen. Läs mer om offentlig konst i Östersund på Konstwebben.länk till annan webbplats

Bilden föreställer en del av Aino Näslunds verk Om jag blundar så minns jag. Leende tecknad gubbe mot gul bakgrund.

Aino Näslund: Om jag blundar så minns jag (detalj)

Vi satsar på konst när vi bygger nytt

När vi bygger nya kommunala byggnader eller bygger om befintliga, går alltid en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig gestaltning. Detta kallas för enprocentregeln.

Ett exempel är Sporthallen, som byggdes om under 2015-2016. Konstnären Mari Rantanen gjorde den konstnärliga gestaltningen som kan ses på flera ställen i byggnaden.

Bilden föreställer en del Mari Rantanens konstnärliga gestaltning på Sporthallens fik. Ett rosa galler i geometriska stjärnformer. 

Mari Rantanen: konstnärlig gestaltning på Sporthallen

Konsten i Torvalla

Ett unikt konstprojekt i bostadsmiljö

När stadsdelen Torvalla planerades och byggdes upp under 1980-talet fram till början av 1990-talet, fann byggherrarna att området var mycket lämpligt för en gemensam satsning på konst i främst områdets utomhusmiljöer.

Samarbete

Samtliga byggherrar träffade en överenskommelse att belåna sina fastigheter för konstnärlig utsmyckning och man lade upplånade medel och bidrag i en pott. 1995 slutfördes arbetet i Fjällmon, Skogsmon, och Ängsmon.

Konsten

Ett trettiotal konstnärer har utfört ca 40 fasta utsmyckningar, skulpturer och miljögestaltningar främst utomhus men även i offentliga byggnader. Flera av konstnärerna har inspirerats av den fornnordiska mytologin där ortsnamnet Torvalla varit en av utgångspunkterna.

Placering

Man finner konsten längs promenad- och cykelstråk, vid skolor, ute på ängar, inne i skogspartiet Konstgömman samt på andra ställen. En del av konstverken har fått en framträdande roll i skolor, förskolor, gruppbostäder och andra allmänna byggnader.

Bilder

Konstwebbenlänk till annan webbplats finns information med bild och text om konstverken i Torvalla samt övriga offentliga verk i Östersund.

Sidan uppdaterad 2017-02-27