Naturreservat Lillsjön

Bild på en skylt som visar vägen till Lillsjöns badplats

Lillsjön är en mycket viktig grön oas som är värdefull ur många olika perspektiv. För att värna om och utveckla Lillsjöns värden för friluftsliv, rekreation och natur så har Östersunds kommun beslutat att Lillsjön ska bli naturreservat. Nu behöver vi dina synpunkter!

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen, förkortat LONA.

Arbetet med att bilda ett naturreservat för Lillsjön startade under hösten 2016 och Östersunds kommun behöver nu ta del av dina kunskaper, erfarenheter och synpunkter om området.

Hur använder du området idag och hur skulle du vilja använda det i framtiden?

Naturreservatet ska vara till för dig

För att vi ska kunna ta fram så bra regler som möjligt för vad som ska vara tillåtet i Lillsjöns naturreservat och inte, och vilka gränser naturreservatet ska ha så behöver vi veta vilka värden just du upplever med Lillsjön och var du upplever dem.

Under arbetet kommer vi att inventera natur-, rekreations- och friluftslivsvärden inom ett avgränsat område runt Lillsjön, hur vi avgränsat detta område kan du se på kartan nedan.

Karta över inventeringsområdePDF

 

Ge oss dina synpunkter!

Dina synpunkter är viktiga för oss i arbetet med att bilda naturreservatet!

I formuläret nedan kan du skicka in dina synpunkter och tankar om Lillsjön till oss direkt via webben. Du kan också ringa, besöka, skicka e-post eller skicka brev till oss för att lämna in dina synpunkter.

Lämna synpunkter digitaltVad händer härnäst?

Efter att vi hämtat in synpunkter och tankar en första gång så upprättar vi ett så kallat reservatsförslag. I reservatförslaget väger vi samman de synpunkter som kommit in och föreslår de gränser för naturreservatet som vi tycker är lämpliga.

I reservatsförslaget ingår också en skötselplan för området, och förslag på föreskrifter som ska se till att reservatets natur-, frilufts- och rekreationsvärden bevaras, och att de kan utvecklas.

Ny synpunktsrunda när reservatsförslaget är klart

När reservatsförslaget är framtaget kommer du, intresseorganisationer och myndigheter att få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, och vi tar ställning till om vi behöver ändra förslaget utifrån de synpunkter som kommer in.

Slutligen tar vi fram ett förslag till reservatsbeslut som Kommunfullmäktige ska fastställa.

Det beräknas kunna ske till sommaren 2017.

Tidplan

Illustration av tidplanen för bildandet av Naturreservat Lillsjön som sträcker sig från hösten 2016 till juni 2017, med två dialogtillfällen, förslag till beslut samt politiskt beslut.

Varför naturreservat?

Lillsjön är en mycket viktig grön oas som är värdefull ur många olika perspektiv. Med sitt lättillgängliga, tätortsnära läge inbjuder Lillsjön till dagliga besök för återhämtning, avkoppling, vardagsmotion och friluftsliv.

Centralt i området vid sjön finns möjlighet till bad, grillning och fiske. Många skolor och förskolor styr sin utflykt till området för att läras sig mer om naturen, andra tar gärna cykeln eller knyter på sig löparskorna för ett varv runt sjön.

På de flertalet små myrar som finns i Lillsjöns skogsområden finns en färgprakt och skönhet som överraskar. Här är orkidéernas hemvist och i blomningstid målas myrarna i en härlig färgskala utifrån naturens egen palett. Lillsjöns vatten hyser en annan hemlighet- visste du att sjön bjuder på husrum till en särdeles sällsynt kransalg?

Exempel på Lillsjöns värden:

Illustration av exempel på Lillsjöns värden, med värden inom natur, besöksmål, rekreation, tätortsnärhet, friluftsliv, folkhälsa och pedagogik

Vad innebär det att Lillsjön blir naturreservat?

Lillsjöns naturreservat ska vara välkomnande och finnas till för människan och för naturen. Att Lillsjön skyddas som ett naturreservat ger området ett långsiktigt skydd. I stort sett kommer området att kunna nyttjas av besökaren som det görs idag.

Vilka restriktioner, så kallade föreskrifter, som kommer att gälla i reservatet är inte fastslaget än utan de kommer att utformas efter våra dialogtillfällen.

Likaså kommer en skötselplan för området att skrivas. I den klargörs hur reservatets värden ska bevaras och utvecklas. Som exempel kommer vissa delar att skötas så att lövrikedomen ökar. Genom att hugga bort gran och tall och lämna lövträd gynnas bland annat fåglar och insekter medan andra partier av skogen lämnas att utvecklas fritt till glädje för svampar och lavar. Målsättningen är också att genom skötsel skapa trygga och promenadvänliga skogar för besökaren.

Sidan uppdaterad 2017-11-30