Skidspår i Lit

I Lit ligger elljuspåret vid Norrgård med infart via Verkstadsvägen.

Elljusspåret har endast skymmningsljus från eftermiddagen och släcks kl 22.00. Skidspåret prepareras av Östersunds kommun.

Skidspår i Lit:

Skidspår

Längd

Tillägg

Elljusspår

3 600 m

H

H = Hundar tillåtna i spåret. Hundarna ska alltid vara kopplade.

Sidan uppdaterad 2017-12-13