Friluftsverkstad

Friluftsverkstad är en workshop som vi arrangerar för att få möjlighet att personligen presentera kommunens arbete inom friluftsområdet för dig som medborgare. Det är samtidigt viktigt för oss att vi kan diskutera och ta del av era tips och idéer om hur vi kan utveckla friluftslivet i Östersund.

Programmet

Den första friluftsverkstaden genomförs den 25 oktober 2016 på Clarion Hotell i Östersund, konferensrummet Storön. Fika finns.

 • 17.30: Dörrar öppnas
  Fika
 • 17.45: Välkomna!
  Praktisk information om kvällens program, samt workshop.
 • 17.50: Vad gör Östersunds kommun idag?
  Karin Thomasson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden och Florian Stamm, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden berättar om varför vi gör en friluftssatsning.
  Utrymme för frågor till Karin och Florian.
  18.05: Fredrik Olausson, Kultur och fritidsförvaltningen berättar hur vi arbetar med friluftslivet.
  18.20: Irene Sivertsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om arbetet med att göra Lillsjön till ett naturreservat och beskriver processen.
 • 18.40: Hur bedriver Östersundarna friluftsliv?
  Forskare Rosmarie Ankre från Mittuniversitetet/Etour presenterar preliminära resultat av den friluftsvaneundersökning som genomförts under hösten.
 • 19.00: Workshop
  Diskussion och tillfälle för frågor i mindre grupperingar. Det kommer att finnas fyra teman vid olika platser i lokalen. Vid varje tema är tanken att vi diskuterar friluftslivet – En möjlighet att utveckla sina svar från friluftsvaneundersökningen och ställa direkta frågor till tjänstemän. Politiker och forskare.
 • 19.45: Sammanfattning/ avslutning
  Vad händer nu?
  Nästa friluftsverkstad?

Workshop

Under kvällen kommer vi arrangera en workshop. Idéen med workshopen är att skapa en trygg atmosfär där du som deltagare kan prata och engagera dig i frågor som du brinner för. Tanken är att deltagarna själva skapar innehållet i diskussionen, utifrån sina egna behov och intressen runt friluftsliv. På plats kommer det att finnas politiker och tjänstemän som kan svara på frågor.

Vi kommer diskutera utfrån fyra teman. Du har möjlighet att engagera dig i flera teman under kvällen.

Tema: Ett tillgängligt friluftsliv för alla i Östersunds kommun

Vi vill att friluftslivet i Östersunds kommun skall vara tillgängligt för alla. Möjligheterna att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet skall vara stora, och allas behov tillgodosedda. Vi vill också att friluftslivet bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling i Östersunds kommun.

Exempel på diskussionspunkter:

 • Vad är, och hur ser ett tillgängligt friluftsliv ut?
 • Hur skapar Östersunds kommun ett tillgängligt friluftsliv?
 • Vilka behov finns – Särskilda platser kopplat till ett anpassat friluftsliv?
 • Information för tillgänglighet?
 • Tillgången till attraktiv natur för friluftslivet, såväl tätortsnära som på landsbygd?

Tema: Friluftslivet idag och i morgon - Framtida behov och trender

Vi vet idag att friluftslivet förändras. Många av de friluftsaktiviteter vi ägnar oss åt idag, var inget vi ägnade oss åt för ett antal år sedan. Samtidigt tar de traditionella aktiviteterna fortfarande stor plats bland alla friluftsaktiviteter. Vi vet också att vi blir fler och äldre som bor i vår kommun. Vi vill vara så rustade som möjligt för framtiden, med er hjälp kan vi tyda spåkulan än bättre!

Exempel på diskussionspunkter:

 • Hur ser dagens och morgondagens aktiviteter ut?
 • Framtida utmaningar
 • Konflikter i friluftslivet, mellan olika grupper användare, men också olika typer av aktiviteter?
 • Utomhus blir inomhus – Inomhus blir utomhus?
 • Behoven av friluftsaktiveter idag och i morgon
 • Digitalisering och spelifiering av friluftslivet/naturen

Tema: Friluftsliv för ett friskt och attraktivt Östersund

Att vara utomhus och att röra på sig ger oss ett friskare och hälsosammare liv. Vi vill skapa en kommun där naturen och möjligheterna till friluftsliv aldrig är långt borta. Detta tror vi skapar ett attraktivt Östersund och bidrar positivt till bilden av Östersund.

Exempel på diskussionspunkter:

 • Vad ska kommunen göra och inte göra?
 • Hälsofrämjande aktiviteter som arrangeras av kommunen?
 • Tillgången till nära natur- och kulturlandskap?
 • Vardagsmotion

Tema: Friluftsliv, dialog och kunskap i Östersund

Det rörliga friluftslivet bygger till viss del på individers egna intresse. För att öka detta intresse och skapa möjligheter för friluftsliv tror vi på ett friluftsliv som underbyggs av god kunskap, både inom kommunen, men också bland våra medborgare. Vi vill ha en öppen dialog där förbättringspunkter identifieras och åtgärdas, tillsammans skapar vi friluftslivet i Östersund.

Exempel på diskussionspunkter:

 • Friluftsliv i skolan – Naturskola och skolskogar?
 • Hur ska friluftslivet kommuniceras?
 • Dialog- och medborgarforum för friluftsliv?
 • Föreningars roll i friluftslivet?
 • Kunskap om allemansrätten?
Sidan uppdaterad 2016-10-21