Friluftsprogrammet

Cyklist i förgrunden med vacker solnedgång i bakgrunden

Friluftslivet har alltid varit en viktig fråga för kommunen. Genom att stärka vår friluftsprofil satsar vi också på både folkhälsa och tillväxt. Detta gör vi nu genom att ta fram ett friluftsprogram, ett projekt som pågår fram till årsskiftet 2017/2018.

Genom ett tydligt, gemensamt frilufts­pro­gram kan vi erbjuda ett tillgängligare friluftsliv med högre kvalitet för dig som medborgare.

Så här går det till

Med hjälp av undersökningar om friluftsvanor och olika dialogforum för medborgare och föreningar sätter programmet fingret på vilka åtgärder som behövs för att skapa ett mer aktivt friluftsliv i Östersund.

Tanken är att projektet också ska skapa nätverk och forum som lever vidare efter projektets slut, och som du som kommun­invånare kan ha nytta av.

Under projektets gång kommer en åtgärds­plan att tas fram. Denna åtgärdsplan är den direkta handlingsplanen för friluftslivet i Östersunds kommun och kommer att innehålla mätbara mål i form av bland annat infrastrukturella satsningar för friluftslivet.

Läs mer om projektet här »

Aktuellt just nu

Friluftsvaneundersökning

Under september kommer 3 000 ­slump­mässigt utvalda personer i Östersunds kommun att få en inbjudan att delta i vår friluftsvaneundersökning. Under­sök­ningen genomförs i samarbete med Mitt­universitetet/Etour.

Enkätsvaren ska vara inlämnade senast 16 oktober.

Friluftsverkstad

Den 25 oktober är det dags för frilufts­verkstad – en träff för dig som vill vara med i utvecklingen av Östersunds friluftsliv.

Läs mer om friluftsverkstaden den 25 oktober.

Vad tycker du?

Vi vill veta vad du tycker om friluftslivet i Östersund.

Läs mer om hur du kan göra din röst hörd ­»

Sidan uppdaterad 2016-10-21