Datumparkering

Datumparkeringen är till för att underlätta vid snöröjning, sandning och gatusopning och innebär att du nattetid måste ställa ditt fordon på olika sidor av gatan beroende på om det är udda eller jämnt datum.

Datumparkering gäller från 1:a oktober till 31:a maj mellan 00.00 och 07.00 och påverkar endast dig som parkerar över natten inom zonen för datumparkering (se kartan till höger).

Om du parkerar på dagtid spelar det ingen roll vilken sida av gatan du står på, så länge det är tillåtet att parkera där.

Datumparkering är ett parkeringsförbud som innebär att du alla dagar under perioden 1 oktober till 31 maj, mellan kl. 00-07:

  • inte får parkera på sida med jämnt husnummer på natt med jämnt datum.
  • inte får parkera på sida med ojämnt husnummer på natt med ojämnt datum.
Karta över zoner för datumparkering

Klicka för att öppna bilden i förstorat läge

Kom ihåg att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad!

Om du bryter mot reglerna för datumparkering kan du få en parkeringsanmärkning.

Sidan uppdaterad 2017-03-21