Elbussar

Animerad bild av elbuss vid en laddstation

Om allt går enligt plan kommer Östersund att få sin första busslinje som trafikeras med elbussar under 2018. Brittsbo och Sånghusvallen kommer då också att få kollektivtrafik till bostadsområdet.

För att göra kollektivtrafiken ännu mer miljövänlig satsar Östersunds kommun på elbussar. Arbetet sker i samarbete med Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Jämtkraft, Trafikverket och Krokoms kommun.

Busslinjens andra slutstation kommer att bestämmas i slutet av 2016, och den kommer att hamna antingen i Torvalla eller Odensala. Elbussar går inte bara tystare, vilket är välkommet för både resenärer, chaufförer och närboende. De är också mer energieffektiva än vanliga dieselbussar. Dessutom blir klimatpåverkan lägre än med dagens bussar. 

Kostnader och tidsplan

2016: Hållplats i Brittsbo påbörjas.

2017: Snabbladdningsstationer byggs.

2018: Elbussarna tas i bruk.

Satsningen på laddinfrastruktur och hållplatser beräknas kosta 6 350 000 kronor, och halva kostnaden finansieras av Stadsmiljöavtalet.

Sidan uppdaterad 2016-10-03