Expresscykelvägar

Östersunds kommun vill göra det enklare, snabbare och säkrare att cykla, och därmed skapa förutsättningar för att fler väljer cykeln framför bilen. Därför satsar kommunen mellan 2016 och 2018 drygt 18 miljoner kronor på att bygga tre expresscykelvägar.

När staden förtätas minskar utrymmet för bilar. Samtidigt växer Östersund med cirka 500 personer årligen. Därför vill Östersunds kommun att fler väljer det mindre platskrävande och mer klimatsmarta cyklandet som transportsätt.

År 2020 ska 20 % av alla resor inom staden ske med cykel

Östersunds kommuns cykeltrafikprogram antogs av Miljö- och samhällsnämnden i mars 2014 och innehåller en rad åtgärder och investeringar som kommunen ska göra för att uppnå programmets mål om att 20 % av alla resor inom staden sker med cykel år 2020.

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040, som också innehåller en rad mål som expresscykelvägarna kopplas till, bland annat att

  • huvudcykelstråken ska utformas för expresscykling
  • gångtrafikanter och cyklister ska hanteras för sig i stads- och trafikplanering
  • cykelpendling på sträckor längre än 20 km ska främjas

Läs hela cykeltrafikprogrammetPDF

Med expresscykelvägar som alternativ kan restiden för cykelpendlare kortas jämfört med cykling på traditionella cykelbanor.

Var expresscykelvägarna kommer att gå ser du på kartan nedan.

Karta över Östersund som är utmärkt med var expresscykelvägarna kommer att gå

Del av EU-projektet Mittstråket

Expresscykelvägarna är en del av EU-projektet Mittstråket. I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland.

Projektet, som omsätter totalt 323 miljoner kronor, delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Östersunds kommun har gått in med 2 miljoner kronor för att delta i projektet.

Målen med projekt Mittstråket är:

  • kortare restid och ökad kapacitet för gods
  • förbättrad trafiksäkerhet
  • ökad samverkan.

Läs mer på Mittstråkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar expresscykelvägarna?

Expresscykelvägarna finansieras till delvis av EU, så av de totalt 18 miljoner kronor som finns avsatt i projektet så betalar kommunen strax över 10 miljoner.

I detta ingår kostnader för andra åtgärder som sker i anslutning till expresscykelvägarna, exempelvis pengar för att, genom bland annat planteringar och annat, skapa en mer stadsmässig infart till staden på Trondheimsvägen, samt pengar för att skapa en mer trafiksäker situation på Genvägen.

När är det klart?

Expresscykelvägarna på Brunflovägen och Trondheimsvägen södra började byggas under sommaren 2016 och beräknas stå klara till sommaren 2017.

Därefter fortsätter bygget med Trondheimsvägen Norra och Brunflovägen etapp 2. Byggstart för dessa blir under 2017, medan expresscykelvägarna på Krondikesvägen och Genvägen har beräknad byggstart under 2018.

Vad är en expresscykelväg?

En expresscykelväg är till för den som på ett snabbt och säkert sätt vill pendla in till staden med cykel. Genom att separera gång- och biltrafik från cyklisterna blir cykelbanan mer trafiksäker och går snabbare att cykla på eftersom risken för kollisioner minskar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Sidan uppdaterad 2017-02-22