Expresscykelvägar

Nu har projektet Mittstråket fått grönt ljus från Tillväxtverket och Miljö- och samhällsnämnden sagt ja till satsningen på expresscykelvägar i Östersunds kommun. Byggandet startar under sommaren 2016.

Satsningen med projektet Mittstråket innebär kortare restider, ökad trafiksäkerhet och bättre möjlighet att pendla i Jämtland och Västernorrland.

- Det här är väldigt glädjande eftersom investeringarna innebär att vardagen förbättras för många medborgare samtidigt som satsningarna också kommer näringslivet och turism­näringen till nytta. Det kommer både att bli enklare att resa och frakta varor inom stråket som sträcker sig mellan Sundsvall och Storlien, säger Krister Frykberg på Mark och Exploatering, Östersunds kommun.

Expresscykelvägar i Östersund

Projektet drar igång under 2016 och kommer att pågå fram till 2020 och omsätter 323 miljoner. Både E14 och Mittbanan kommer att rustas upp, en ny järnvägsstation planeras i Nälden och Undersåker ska få en pendlarparkering vid järnvägsstationen.

- I Östersund kommer vi också att få expresscykelvägar som gör att det blir lättare, snabbare och säkrare att cykla till jobbet eller förskolan. Redan under 2016 kommer vi vara igång med att bygga expresscykelvägar på Brunflovägen och Trondheimsvägen.

Karta över Östersund som är utmärkt med var expresscykelvägarna kommer att gå

 

Samarbete ger effektivare investeringar

Projektet Funktionella Mittstråket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Trafikverket och kommunerna Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre samt Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

- Genom att vi som samarbetar i projektet samlar ihop pengar som vi redan budgeterat för kan EU gå in och bidra. För varje krona som vi lägger in i projektet bidrar EU:s regionala fond med en krona. Så det innebär att vi får mycket mer ut från pengarna, säger Krister Frykberg och fortsätter:

- Dessutom gör samarbetet att alla de här nödvändiga investeringarna kan göras på ett snabbare och på ett mer effektivt sätt.

Projektet omsätter totalt 323 miljoner kronor och hälften finansieras genom EU-medel. Tillväxtverket, som alltså godkänt projektet, förmedlar och följer upp hur pengarna från EU-används. Totalt kommer Östersunds kommun att gå in med runt 10 miljoner kronor i projektet. Den summan täcker både en basfinansiering om cirka 2 miljoner kronor för att delta i projektet men också byggandet av expresscykelvägar, som finaniseras till hälften av EU-medel.

Exempel på investeringar

Mittbanan:

  • Stängsling och nya planskilda korsningar (Järnvägskorsningar byggs om så att bilar istället kan köra över eller under järnvägen) genom Åredalen ökar säkerheten.
  • Ny järnvägsstation i Nälden.
  • Pendlarparkering i anslutning till järnvägsstationen i Undersåker.

Vägar:

  • Stigningsfält Rännbergsbacken och i Undersåker, E14 (Stigningsfält är ett andra körfält som gör att trafiken kan flyta på när långtradare kör sakta eller blir stillastående vid besvärligt väglag).
  • Ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre, E14.
  • Expresscykelvägar i Östersund (Expresscykelvägar är gena, säkra cykelvägar med hög framkomlighet och standard).
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Sidan uppdaterad 2016-05-26