För dig som använder eller har använt våld

"Samtal om våld" är en behandlingsform som kan vara aktuell för den som är minst 18 år gammal, använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående, har svårt att hantera sin ilska och/eller aggressioner och frivilligt söker hjälp till förändring.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, latent eller sexuellt. Det kan innehålla olika former av hot, svartsjuka, ekonomisk kontroll etc. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor, men vi vänder oss även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.

Insatserna är kostnadsfria.

Innehåll

Genom "Samtal om våld" vill vi, tillsammans med dig:

  • klargöra problem och öka medvetenhet om vad som är våld i en nära relation
  • hitta alternativa handlingsmönster och strategier
  • förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld
  • prata om ditt föräldraskap (om du har barn)

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt. Vi får alltså inte prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Du kan kontakta oss anonymt. Om det framkommer att barn far illa, råder anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-02-19