Skilsmässa

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre. Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen. Man kan få hjälp genom samarbetssamtal.

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del föräldrar skiljs efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, från det att man först börjar tala om att skiljas, andra drar ut på tiden.

Omständigheterna kring skilsmässan kan spela en roll för hur man mår och för hur lång tid det tar att finna sig i det som hänt.

Det kan till exempel vara lättare om båda är överens om skilsmässan, och svårare om den ena parten plötsligt vill skiljas för att han eller hon har träffat en annan.

En del föräldrar kan umgås som vänner efter skilsmässan. För andra kan konflikter pågå och blossa upp långt efteråt. Det kan då vara mycket svårt att samarbeta kring barnen.

Alla kan få problem i sina nära relationer någon gång i livet. Då kan det underlätta att få stöd av någon som har erfarenhet av hur man arbetar med dessa frågor.

Socialtjänsten har stödgrupper för barn med skilda föräldrar.

Till socialtjänstens familjerättsenhet kan du vända dig för att få stöd för dig och din familj. Det kan vara rådgivning och hjälp vid separation.

Man kan också vända sig till Familjerådgivningen för samtalsstöd.

Socialtjänstens information om Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder ett professionellt bemötande och ett samtalsklimat som gör det möjligt för er att lyssna och tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt än ni kanske är vana vid.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda som befinner sig i samlevnadssvårigheter och/eller relationskriser. Det kan exempelvis handla om att:

 • ni har svårt att tala med, och förstå, varandra
 • det blev en oväntad stor omställning när ni fick barn
 • ni har svårt att finna lösningar på gemensamma problem
 • det sexuella samlivet fungerar inte tillfredställande
 • känslorna har svalnat
 • en av er har träffat en annan
 • ni har svårt att få till det i er ombildade familj (mina barn, dina barn, våra barn etc.)
 • ni eller någon av er står inför beslut om separation/skilsmässa
 • ni/du har svårt att komma vidare efter en skilsmässa/separation

Vad passar er?

Ett samtal i taget

På mottagningen i Östersund erbjuds ni ”Ett samtal i taget”. Det passar dig/er som på kortare varsel önskar komma på främst ett samtal. Bokning sker på ordinarie telefontid och ni kan få tid till ett samtal inom en vecka. Önskar ni sedan komma på ytterligare samtal får ni sannolikt träffa en annan familjerådgivare.

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.

Avgiften är 180 kr/samtal (uteblivet besök debiteras).

De som arbetar som familjerådgivare är vidareutbildade socionomer med lång yrkeserfarenhet.

Familjerådgivningen i Jämtlands län är en samverkan mellan länets kommuner.

Huvudmottagning finns i Östersund och det finns filialmottagningar i Krokom, Hammarstrand, Järpen, Sveg/Hede, Strömsund, Hackås och Bräcke.

Läs mer om Familjerådgivning

Socialtjänstens information om Familjerätt

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn och föräldern samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. Den som vill adoptera behöver enligt lag vara över 25 år och antingen vara ensamstående, gift eller registrerad partner. Socialstyrelsen rekommenderar att den som vill adoptera inte är äldre än 42 vid ansökan om medgivande. Ålder kan vara en avgörande faktor för att beviljas ett medgivande om adoption.

Om du/ni funderar på att adoptera kan ni kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Vid informationssamtalet finns möjlighet att ställa frågor samt få veta mer om vad en utredning för medgivande innebär. I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där ett barn adopteras från ett annat land.

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet.

Innan utredning påbörjas vid familjerätten i Östersund behöver du som sökande ha genomgått godkänd föräldrautbildning. Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning innan en ansökan om adoption lämnas. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Under utredningen återkopplar handläggarna till det som tagits upp under föräldrautbildningen. Kontakta familjerätten i Östersund för att få veta mer om vilken föräldrautbildning vi rekommenderar.

Utredningens olika moment:

 • Gemensamma samtal med sökande
 • Enskilda samtal med sökande
 • Hembesök
 • Referentsamtal
 • Läkarintyg
 • Registerutdrag
 • Eventuellt övriga kompletteringar

När utredningen är klar lämnas den till socialnämnden för beslut om ett medgivande ska lämnas. Ett medgivande om att adoptera ett barn är giltigt i två år. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Läs mer om internationella adoptioner hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Familjerätt

Sidan uppdaterad 2017-08-29