Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Om det finns förväntningar på att man ska klara av att samarbeta får man ett funktionshinder om man har svårt att samspela med andra.

Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om man inte kan gå i trappor. Om det finns en hiss i huset har man inget funktionshinder längre.

I kommunen är det Vård- och omsorgsförvaltningen som ger hjälp och stöd till funktionsnedsatta.

Vård- och omsorgsförvaltningens information om Funktionsnedsättning

Här hittar du information om stöd och insatser för personer som kan ha rätt att få stöd enligt LSS.

Människor med bestående funktionsnedsättning kan ha laglig rätt att få stöd och service av kommunen enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Under rubrikerna på den här sidan kan du läsa mer om olika sorters stöd enligt LSS.

I broschyren "LSS - lagen om rätten att leva som andraPDF får man en sammanfattning av det stöd som kommunen erbjuder för personer med funktionsnedsättning. Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talbokavdelning 063 - 14 40 43 eller 063 - 14 30 09.

Du som har en funktionsnedsättning men som inte berörs av LSS kan läsa mer om dina möjligheter till stöd här

Sidan uppdaterad 2017-08-22