Ekonomiska problem

Pengar är en viktig pusselbit när det gäller att få vardagen att fungera. Att ha kontroll över sin ekonomi och att ha en egen försörjning är också viktigt för självkänslan och det allmänna välbefinnandet.

Känner du dig lurad efter att ha köpt någonting eller undrar om vilka regler som gäller när man köper saker kan du få hjälp av kommunens konsumentrådgivning.

När det gäller mer omfattande problem kan Socialtjänstens område Försörjning kan hjälpa till med ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning.

Socialtjänstens information om Ekonomiskt bistånd för ungdomar

För ungdomar kan speciella situationer uppstå när det gäller pengar och ekonomi. Här kan du läsa om det.

Vad menas med föräldraansvaret?

När du som ungdom avslutat gymnasiestudierna upphör föräldrarnas försörjningsskyldighet. Föräldraansvaret gäller när du deltar i gymnasiestudier, men max tills du fyllt 21 år. Om du är över 18 år och väljer att hoppa av gymnasiet upphör föräldrarnas försörjningsansvar. Skulle du åter börja studera på gymnasiet innan du fyllt 19 år är dina föräldrar åter försörjningsskyldiga för dig. 

Har du tagit studenten?

Som student får du sista studiebidraget i slutet av juni månad. När du tar studenten i juni gäller föräldrarnas försörjningsansvar hela juni månad. Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd för din egen del tidigast från och med 1 juli.  

När du slutfört gymnasiet går dina föräldrar miste om bostadsbidrag och underhållsstöd för dig. Dina föräldrar kan då kontakta Kundcenter på telefon 14 30 00 för information och svar på eventuella frågor.

Söker du jobb?

För att du ska ha rätt till försörjningsstöd är det viktigt att du är anmäld på Arbetsförmedlingen och Navigatorcentrum. Efter att du varit anmäld på Arbetsförmedlingen i 90 dagar har du möjlighet att skriva in dig i Jobb- och ungdomsgarantin. Därefter har du rätt till aktivitetsstöd under den tid du är arbetssökande.

Hos Arbetsförmedlingen finns det för dig som är under 25 år flera skräddarsydda möjligheter att få extra stöd och hjälp, läs mer om dessa på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du folkbokförd i annan kommun?

I Östersunds kommun är det vanligt att du som student är folkbokförd hos dina föräldrar på annan ort. Kanske har du under tiden haft inackorderingsbidrag för ditt boende i Östersund? Du hänvisas då hem till dina föräldrar och folkbokföringskommun för ansökan om försörjningsstöd, om inte särskilda skäl föreligger.

Sidan uppdaterad 2017-08-29