Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd. Stödet vänder sig till dig med omfattande och långvariga funktionsnedsättningar. Personligt ombud kostar inget. Du kan få Personligt ombud om du är i åldern 18 år och äldre.

Många människor med psykiska funktionsnedsättningar upplever ibland olika svårigheter i vardagslivet. Det personliga ombudet kan hjälpa dig att se och beskriva det behov du har av stöd och hjälp i samhället.

Det kan bland annat gälla:

  • din ekonomi
  • daglig sysselsättning
  • ditt boende
  • din fritid
  • Vi kan vara med dig på träffar med bland annat myndigheter

Det Personliga Ombudet (PO) kan vara ditt stöd i kontakten med olika myndigheter. PO kan stödja dig så att du får det stöd du behöver och har rätt till och som du själv önskar.

Hur ansöker jag om Personlig ombud?

Du ansöker genom att antingen fylla i blanketten "Ansökan om personligt ombud" eller använda vår e-tjänst.

Skriv ut blanketten, fyll i, skriv under och skicka den till adressen som du hittar på blankettens baksida. Beskriv din situation och vad du behöver hjälp med så utförligt som möjligt.

Någon du känner kan också hjälpa dig att göra en ansökan. Huvudsaken är att du som vill ha Personligt ombud uttrycker det som din egen önskan. Du får en skriftlig bekräftelse på att din ansökan har kommit in.

Hur arbetar ett personligt ombud?

När du har fått ett Personlig ombud tar han eller hon kontakt med dig. Ni träffas på en plats som du bestämmer så att ni får lära känna varandra.

Efter det gör ni en planering tillsammans, efter dina önskemål och ditt behov av stöd. Ni arbetar sedan tillsammans utifrån planeringenså att du ska få bästa tänkbara livssituation.

Att ha Personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd. Med jämna mellanrum prövas ditt behov
av Personligt ombud.

Sidan uppdaterad 2018-01-09