Individuella 12-stegssamtal

Vad är 12-steg?

12-Stegsprogramen bygger på sjukdomsbegrepp som drabbar den beroende i alla delar av sitt liv.

Fysiskt

- genom tvånget att använda, oförmågan att sluta när man väl börjat

Psykiskt

- genom besattheten eller den övermäktiga önskan som leder en att använda trots att det förstör dennes liv

Andligt

- genom total självcentrering (allt kretsar kring den beroende)

12-stegsprogrammet för alkohol-/drogberoende innebär att man i tolv strukturerade steg lär sig att leva nyktert/drogfritt. Man får stöd att leva ett vardagsliv utan alkohol/droger och att själv stegvis lära känna sig själv och ta ansvar för sitt eget liv.

Vad är 12-stegs arbete individuellt?

Strukturerat arbete i de 12-stegen med extra fördjupningsuppgifter vid behov.

För vem?

  • För dig som vill ha ett strukturerat stegarbete och fördjupningsuppgifter
  • Den om har ett alkohol- och/eller drogberoende och vill leva sitt liv nykter och/eller drogfri
  • Den som behöver stöd och hjälp in i stegarbete och som vill gå på möten i AA/NA

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för att göra en ansökan och därefter för vidare utredning/bedömning.

Sidan uppdaterad 2017-07-26