Eftervårdsgrupp 12-steg

Vad är 12-steg?

12-Stegsprogramen bygger på sjukdomsbegrepp som drabbar den beroende i alla delar av sitt liv.

Fysiskt

- genom tvånget att använda, oförmågan att sluta när man väl börjat

Psykiskt

- genom besattheten eller den övermäktiga önskan som leder en att använda trots att det förstör dennes liv

Andligt

- genom total självcentrering (allt kretsar kring den beroende)

12-stegsprogrammet för alkohol-/drogberoende innebär att man i tolv strukturerade steg lär sig att leva nyktert/drogfritt. Man får stöd att leva ett vardagsliv utan alkohol/droger och att själv stegvis lära känna sig själv och ta ansvar för sitt eget liv.

Vad är 12-stegseftervård?

Eftervårdsgruppen är en stödgrupp som kommer in efter avslutad primärbehandling. Den är inspirerad av Minnesota-behandling och gruppterapi.

För vem?

För dig som har insett och accepterat att du har ett beroende av alkohol och/eller droger. Du har genomgått en 12-stegs primärbehandling i grupp och vill ha extra stöd i din nykterhet och/eller drogfrihet. Du är inriktad på att regelbundet gå på AA och NA-möten då alla insatser kräver att man är aktiv medlem i dessa.

Vad kan du förvänta dig av behandlaren?

  • Behandlaren har en ickedömande attityd utifrån förståelse av beroendeproblematik
  • Behandlaren är engagerad och delaktig
  • Behandlaren fokuserar på tillfrisknandet

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för att göra en ansökan och därefter för vidare utredning/bedömning.

Sidan uppdaterad 2017-07-26