Brytpunkten

För vem?

Alla vuxna (18 - 65 år) med någon form av psykosocial problematik, främst missbruk, med en vilja till förändring. Deltagande i Brytpunktens verksamhet förutsätter total drogfri- och nykterhet.

Syfte/struktur

Brytpunktens syfte är att ge personer med en missbruksproblematik, och som står utanför den reguljära arbetsmarknaden, stöd i att på sikt komma ut i arbetslivet. Genom att delta i Brytpunktens verksamhet ges personen möjlighet att upprätta en daglig struktur, arbeta med sig själv och därigenom förberedas för arbete på arbetsmarknaden.

När personen uppvisar en stabil drogfri- och/eller nykterhet är Brytpunktens personal behjälplig med att hitta en praktikplats som ytterligare ett steg i att komma ut på arbetsmarknaden. Praktiken kan kombineras med deltagande på Brytpunkten för att kunna arbeta med de intryck som uppstår i samband med praktiken.

Personerna som deltar i Brytpunktens verksamhet genomgår ofta behandling för sin missbruksproblematik vid Nexus och/eller Beroendeenheten eller primärvården. Brytpunktens personal har möjlighet att vara ett stöd i de olika behandlingsinsatserna genom att bistå vid t. ex. hemuppgifter och vid samverkansmöten.

De praktiska sysslorna som erbjuds vid Brytpunkten är bl. a. arbete i snickeriverkstad, skötsel av fastigheten, bakning, matlagning, vedklyvning, frilufts- och friskvårdsaktiviteter. De praktiska sysslorna planeras tillsammans med personerna som är inskrivna på Brytpunkten.

Veckostruktur

Morgonmöte på måndag där veckan planeras (vad ska göras, ledigheter), prata om helgen som varit samt ges möjligheter att lyfta synpunkter som rör verksamheten. Friskvård (träning, bad, promenader, utflykter) erbjuds två dagar per vecka.

Personal och inskrivna personer på Brytpunkten äter gemensam lunch på lunchrestaurang två gånger per vecka. Deltagarna ges möjlighet att laga lunch tillsammans en gång per vecka.

Personal på Brytpunkten har ett veckosamtal med varje klient som de är kontaktperson till, där t. ex. genomförandeplan följs upp och vidare planering görs.

Varje vecka avslutas med ett "veckoavslutssamtal" i hela gruppen för reflektion över veckan som varit samt för att planera inför helgen för att ge stöd och råd till att bibehålla nykter- och/eller drogfrihet.

En gång per månad ges deltagarna information om olika samhällsfunktioner, t. ex. Kronofogden eller Arbetsförmedlingen, av personal från berörda verksamheter. Syftet med detta är att deltagarna ska få kunskap om olika samhällsfunktioner och hur en vidare kontakt med dem kan se ut.

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för att göra en ansökan och därefter för vidare utredning/bedömning.

Sidan uppdaterad 2017-07-26