Återfallsprevention

Återfallsprevention är en evidensbaserad psykosocial behandling/kurs med syftet att öka dina färdigheter till att hantera återfall eller i att inte behöva återfalla i ditt problembeteende. Behandlingen bedrivs i grupp om tre till åtta deltagare.

För dig som:

 • Fattat ett beslut om helnykterhet/drogfrihet
 • Har inlett en beteendeförändring.
 • Du kan ha försökt sluta på egen hand eller du har kanske tidigare gått en behandling och behöver nu hjälp i att undvika återfall.

Återfallsprevention handlar om:

 • Att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall.
 • Att bli medvetnare om sina personliga konsekvenser av problembeteendet.
 • Att bli bättre på att endera undvika risksituationer för återfall eller att hantera dem.
 • Att hitta alternativ till sitt problembeteende.

Återfallsprevention består av åtta sessioner:

 1. Risksituationer: Postakut abstinens.
  Syfte: att få kunskap om beroende, abstinens, risker.
 2. Detta är sug. Sugsurfing, avslappning och andra färdigheter att hantera sug.
  Syfte: att förstå och definiera sina triggers, vad menas med sug – hur känns det. Vi presenterar och övar olika färdigheter.
 3. Att se hela bilden. För – och nackdelar med problembeteendet.
  Syfte: att arbeta med beslutsbalans
 4. Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.
  Syfte: att bli uppmärksam på, hantera och hitta färdigheter på att lösa svårigheter när de dyker upp.
 5. Att tacka nej.
  Syfte: Att öva färdigheten att tacka nej till sitt problembeteende.
 6. Att vara efterklok i förskott. Tidiga varningssignaler och riskabla beslut
  Syfte: att uppmärksamma hur tankar o beslut kan leda fram till riskbeslut.
 7. När livet överraskar. Nödplaner, riskplaner för oväntade och omtumlande händelser.
  Syfte: att hitta sätt att vara förberedd inför omtumlande händelser
 8. Kursen avslutas; summering, utvärdering, kursintyg
  Syfte: Vad har kursen/behandlingen lett fram till? Lärt mig som jag kommer att ha nytta av?

Till varje session ingår en hemuppgift att arbeta vidare med hemma.

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för att göra en ansökan och därefter för vidare utredning/bedömning.

Sidan uppdaterad 2017-07-26