ASI-intervju

ASI är en intervju som används vid bedömning av missbruks- och/eller beroendeproblem. ASI står för Addiction Severity Index "Bedömning av missbrukets svårighetsgrad".

ASI-intervjun kan hjälpa till när du och din socialsekreterare vill ta reda på inom vilka områden du kan behöva hjälp. Intervjun är uppdelad i sju områden:

  • Fysisk hälsa
  • Arbete/Försörjning
  • Alkohol och narkotikaanvändning
  • Rättsliga problem
  • Missbruk och psykiska problem i släkten
  • Familj och umgänge
  • Psykisk hälsa

ASI-intervjun tar en till två timmar. Socialsekreteraren ställer frågor utifrån ett ASI-formulär. Det här är ett tillfälle för dig att beskriva dina viktigaste problem - de som du anser att du behöver mest hjälp med.

För varje område kommer du att använda en skala mellan 0-4 för att beskriva hur besvärad du varit av problem inom varje område. Du kommer även att tillfrågas om hur viktigt det är att få hjälp utöver den hjälp du eventuellt har idag.

Tycker du det är svårt att svara eller inte vill svara kan du avstå. Det är bättre att du avstår från att svara än att du lämnar felaktiga uppgifter.

Efter intervjun kommer din socialsekreterare att sammanställa intervjun och presentera detta för dig nästa gång ni ses. Information som du fått godkänna ingår sedan i den utredning som ligger till grund för eventuellt stöd eller behandling som du kan beviljas.

Sekretess

Det som framkommer i intervjun omfattas av samma sekretessregler som allt annat om dig inom socialtjänsten. Din intervju finns kvar i din personakt. Är det någonting du undrar över är du välkommen att ställa frågor!

Läs mer om Sekretess, anmälan och överklagan

Sidan uppdaterad 2018-03-14