Anhörig till någon med missbruk/beroende

Anhörigsamtal - Alkohol och droger

Vad är anhörigsamtal?

Samtalen syftar till att ge dig möjlighet att förstå och hantera den situation som uppstår på grund av någon annans beteende. Innehållet i samtalen anpassas efter dina behov. Samtalen kan vara enskilt eller i grupp.

Det kan handla om att:

 • hitta nya sätt att sätta gränser.
 • hitta utrymme för egna intressen och önskningar.
 • kommunikationsträna.
 • erbjudas kunskaper i hur ett missbruk/beroende utvecklas, hur det påverkar alla runt omkring och hur du kan vara ett stöd.

För Vem?

För dig som har eller har haft en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Det kan vara någon du tidigare levt i närheten av eller du kanske lever med personen idag.

Anhörigstöd - Spel

Anhöriga till spelberoende personer drabbas ofta hårt av spelarens agerande och de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir ofta svåra för de närstående.

Anhörigprogrammet riktar sig till vuxna anhöriga till personer med ett spelberoende avseende spel om pengar samt data-och/eller TV-spel.

Med anhöriga menas personer som har en relation till en spelberoende människa av en sådan karaktär att personen på något sätt är involverad i eller påverkad av den spelberoendes beteende.

Syftet med anhörigprogrammet är att stärka och utöka den anhöriges färdigheter att kunna uppnå ökat välbefinnande och gå vidare, i sitt eget liv samt i relationen till den spelberoende.

Programmet vill också ge anhöriga bättre möjlighet att hantera de konsekvenser som ett spelberoende för med sig.

Programmet består av 6 sessioner.

Programinnehåll

Programmet innehåller information om och övning av nya färdigheter inom följande områden:

 • Kunskap om spelberoende och hjärnans belöningssystem
 • Konsekvenser för anhöriga
 • Att sätta gränser för den egna personen
 • Hot och våld; vikten av att be om hjälp
 • Svårigheter och ambivalens inför att ha kontroll respektive inte ha kontroll över den anhöriges spelbeteende och ekonomi
 • Hur kommunicera effektivt, lära sig så kallat jag-budskap
 • Strukturerad problemlösning
 • Att förstärka positiva spelfria beteenden hos den beroende – på väg mot en spelfri relation

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Ett bemötande som bygger på samarbete och acceptans.
 • Ett möte med oss där dina tankar och behov är utgångspunkten.
 • Samtalen utgår ifrån förhållningssättet i MI (Motivational interviewing), en samtalsmetod som visat sig framgångsrik när människor gör olika livsstilsförändringar.

Vad vi förväntar vi oss av dig:

 • Att du kommer i tid och inte går i förväg
 • Att du kommer förberedd till våra träffar, bl a genom att ha gjort hemuppgifter
 • Att du ska ha som mål att delta vid alla träffar

Hur kommer du till oss?

Du tar kontakt med Kundcenter för mer information.

Stödgrupper för barn och unga

Ibland kan barn och unga behöva extra stöd och hjälp. Östersunds kommun erbjuder olika typ av stödinsatser.

Våra stödinsatser

Stöd till föräldrar

Sidan uppdaterad 2018-04-05