Vilken myndighet ansvarar för vad?

Flera myndigheter ansvarar för olika delar av mottagandet av nyanlända. Här får du reda på vad kommunen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen och andra myndigheter gör.

Det här är Östersunds kommuns ansvar:

  • Att se till att de kommunplacerade nyanlända med uppehållstillstånd som kommit hit erbjuds en första bostad
  • Att nyanlända med uppehållstillstånd får stöd och vägledning efter behov under den första tiden här
  • Att nyanlända får undervisning i Svenska för invandrare, SFI samt samhällsorientering, SO och annan vuxenutbildning
  • Att barn och unga får skola, förskola och barnomsorg oavsett om de har fått uppehållstillstånd eller inte
  • Att personer som inte ha rätt till en etableringsplan eller etableringsersättning från Arbetsförmedlingen utreds för annan försörjning
  • Att ensamkommande barn från 14 år får bo i ett HVB-hem. Kommunen ansvarar för deras omvårdnad och integration. Det gäller både asylsökande barn och de som har fått uppehållstillstånd.
  • Att utreda det ensamkommande barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, till exempel HVB-hem. Det kan också handla om att utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Kommunen ansvarar också för att utse en god man, att se till att barnet får skolundervisning samt att ge fortsatta insatser under barnets uppväxt. Om barnet får uppehållstillstånd ansvarar kommunen för barnets integration.

Migrationsverket

Migrationsverket erbjuder boende och pengar till asylsökande för mat under tiden individen väntar på besked i asylärendet. De erbjuder boende till den asylsökande som inte har ett eget ordnat boende. Har den asylsökande inte egna pengar, kan den ansöka om bistånd från migrationsverket.

Migrationsverket ansvarar för att betala ut statlig ersättning till mottagande kommuner och landsting. Migrationsverket tar även fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av kvotflyktingar.

Läs mer på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända. De ska stötta kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterts

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Myndigheten anvisar personer som har rätt till etableringsinsatser till olika kommuner. De ska skapa förutsättningar för att människor som är nya i Sverige snabbt ska kunna hitta arbete eller börja utbilda sig.

Arbetsförmedlingen gör en etableringsplan för vuxna nyanlända som bosatt sig i en kommun. Planen innehåller aktiviteter som ska motsvara heltidsarbete, 40 timmar per vecka. Det är Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag med mera. Etableringsersättningen betalas ut en gång i månaden av Försäkringskassan under individens etableringsperiod.

Ersättningen är högst 308 kronor per dag, fem dagar per kalendervecka under förutsättning att den enskilde deltar i de aktiviteter som finns i etableringsplanen. Ersättning gäller kommunplacerade med permanent uppehållstillstånd.

Läs mer på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen

Regionen ansvararför att nya anlända får kostnadsfri hälsoundersökning samt akut vård. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård som övriga barn i Sverige. När individen har fått uppehållstillstånd gäller samma rättigheter som för alla invånare.

Läs mer på Region Jämtland Härjedalens webbplatslänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2017-10-17