Språkvän/Vägvisare & Vän

Vi är övertygade om att vägen till en lyckad integration sker genom personliga kontakter mellan svenskar och nyanlända flyktingar och invandrare.

En Språkvän ställer upp ideellt som kontaktperson för att underlätta den första tiden för nyanlända. Du fungerar som en länk till lokalsamhället, kulturen och det svenska språket. En Språkvän är alltså en kontaktperson för den nye medborgarens vardagsfrågor. Kontakten sker på fritiden.

Vill du träffa en Språkvän? Intresseanmälan hittar du på kommunens sidor för E-tjänster och självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (se under fliken "Frivillguppdrag").

Vill du bli Språkvän?

Att ställa upp som Språkvän kan vara något för dig som:  

  • Är svenskspråkig för att kontakten ska vara utvecklande för alla medverkande.
  • Vill få en inblick i och öka din kunskap om andra kulturer och traditioner samt möta nya människor.
  • Vill ge råd och tips när den nye kommunmedborgaren ställer praktiska frågor.
  • Vill träffa en nyanländ med samma utbildning, yrke eller intressen.
  • Vill medverka till att nyanlända trivs i Östersunds kommun.

Efter intervju matchas du med en nyanländ utifrån gemensamma intressen, erfarenheter, önskemål, ålder och familjesituation. Språkvänsamordnaren gör matchningarna och ger stöd om det behövs.

Det är du som kontaktperson och den nye kommunmedborgaren tillsammans som bestämmer hur ofta ni ska träffas, vad ni ska göra och under vilka former. Kontakter mellan er bygger på frivillighet och respekt, ömsesidighet och öppenhet.

Att träffas förutsättningslöst över en fika kan exempelvis vara en bra början. Det finns mycket man kan göra tillsammans. Äta lunch, gå på bio, ta en promenad, gå på biblioteket, göra läxor tillsammans eller utöva någon sport är några exempel. Listan kan göras lång, din egen och den nyanländas fantasi sätter gränserna. 

Välkommen till en erfarenhet rikare!

Intresseanmälan hittar du på kommunens sidor för E-tjänster och självservice (se under fliken "Frivillguppdrag").länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-04-10