Asylprocessen

Här kan du få en inblick i hur asylprocessen går till. I text och bild förklarar vi stegvis hur det går till från ankomst till besked från Migrationsverket om asyl eller avslag.

Anländer

Flyktingarna kommer till Sverige med exempelvis tåg. På tågstationen möts de av Migrationsverkets personal som frågar om de vill söka asyl i Sverige. Om de svarar ja skjutsar personalen dem till ett ankomstboende. Om de svarar nej skickas de vidare till ett annat land.

Ankomstboende

På ankomstboendet får de en sängplats, mat och möjlighet att träffa läkare.

Asylansökan

Inom några dagar får flyktingarna åka till någon av Migrationsverkets mottagningar för att söka asyl. De blir därmed officiellt registrerade som asylsökande i Sverige.

Väntan

Migrationsverket har just nu väldigt mycket att göra, och därför kan det bli fler månaders väntan.

Asylboende

Under tiden får de asylsökande bo på ett så kallat asylboende eller en flyktingmottagning, till exempel Grytan. Boendet kan finnas var som helst i landet. Nu får barnen gå i skolan, i så kallade förberedelseklasser.

Asylsamtal

Efter några månader får de asylsökande komma på ett asylsamtal hos Migrationsverket.

Väntan

Därefter blir det ytterligare några månaders väntan, medan Migrationsverket fattar beslut om permanent uppehållstillstånd, PUT.

Besked

Till slut kommer beskedet från Migrationsverket om de asylsökande får stanna i Sverige eller inte.

Infografik över asylprocessen
Sidan uppdaterad 2017-03-21