Vill du blir utförare av hemtjänst?

Här finns information för dig som vill blir utförare av hemtjänst i Östersunds kommun.

Du kan ansöka om att bli godkänd leverantör av följande tjänster:

 • Servicetjänster, vardagar 08-17
 • Hemtjänst - i form av personlig omvårdnad - och delegerad hemsjukvård, årets alla dagar 07-22. Möjligheten att erbjuda personlig omvårdnad i landsbygd stängs från 1 januari 2017.
 • Hemtjänst - i form av personlig omvårdnad - och delegerad hemsjukvård årets alla dagar 07-22 samt legitimerad personal i hela team (arebetsterapeut, fysioterapeut och distriktssköterska) vardagar 08-17. Se punkten ovan om landsbygd.
 • Ledsagarservice, årets alla dagar, hela dygnet
 • Avlösning i hemmet, årets alla dagar, 07-22

Du kan välja ett eller flera alternativ.

Här kan du läsa mer om vad de olika tjänsterna innebär

Omvårdnadsutbildning krävs för personlig omvårdnad

För att kunna utföra personlig omvårdnad måste din personal ha utbildning från omvårdnadsprogrammet eller motsvarande.

Du kan välja att bli utförare av personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård även om ditt företag saknar legitimerad personal som sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Personal från kommunens Hälsofrämjande enhet - HFE - går då in och utför de uppgifter som kräver legitimerad personal.

Ersättning

Kommunen ersätter dig per utförd timme. Ersättningen är högre i glesbygd.

Timersättningen 2017 för personlig omvårdnad och delegerad hemsjukvård är:

 • 338 kronor i tätort.
 • möjlighet att erbjuda personlig omvårdnad på landsbygd finns inte.

Övriga ersättningar för utförd timme:

 • servicetjänster tätort 285 kronor
 • servicetjänster landsbygd 338 kronor.
 • Ledsagarservice 255 kronor
 • Avlösning i hemmet 255 kronor

Kvalitetskrav och förfrågningsunderlag

För att bli godkänd utförare ska du starta eller driva företag eller företräda en organisation. Du ska vara registrerad för inbetalning av skatt och moms. Vi vill ha dina referenser från tidigare arbetsgivare/uppdragsgivare eller lärare.

För att utföra tjänsterna ställer Östersunds kommun också ett antal kvalitetskrav som du ska uppfylla.

För mer information kontakta Kundcenter - se kontaktinformation längst ned

Förfrågningsunderlag

Bra att tänka på när du beskriver ditt företag

Som utförare ska du fylla i en beskrivning av ditt företag,som sedan presenteras på kommunens webbplats. Se bilaga 25. När du fyller i presentationen ska du tänka på;

 • Berätta så konkret och tydligt som möjligt sådant som är speciellt för ditt företag.
 • Håll dig kort. Beskrivningen ska rymmas på en A 4. Den presentation du lämnar stoppas in i en färdig mall med bestämt typsnitt och textstorlek.
 • Använd tydliga enkla begrepp som du vet att allmänheten använder - facktermer måste förklaras!
 • Berätta inte om sådant som ingår i kvalitetskraven, till exempel kontaktman och genomförandplan. Sådant som alla företag måste erbjuda beskriver vi på en separat webbsida.
 • Under kontaktuppgifter räcker det att du anger postadress, mejaldress och ett telefonnummer. Kontaktuppgifterna gäller för den som vill veta mer om ditt företag. Väljer man dig som utförare har du möjlighet att komplettera med mer information om kontaktuppgifter.
Sidan uppdaterad 2017-09-28