Utförare av hemtjänst

Här presenteras alla utförare av hemtjänst som godkänts av Östersunds kommun. Du får också veta hur det går till att välja eller byta utförare.

Kvalitetskrav för alla utförare

För att bli godkänt utförare av hemtjänst i Östersunds kommun måste man uppfylla en lång rad kvalitetskrav.

Några viktiga kvalitetskrav är:

  • Du har rätt till en kontaktman, som ska fungera som en länk mellan dig, närstående/företrädare och övrig personal. Om det inte fungerar mellan dig och din kontaktman har du möjlighet att byta kontaktman.

  • Du ska få en genomförandeplan där det står nedskrivet vilka tider och på vilket sätt du ska få stöd och hjälp. Du eller din företrädare ska vara delaktig när planen upprättas. På så sätt kan du påverka när och hur du får hjälp. Genomförandeplanen ska vara upprättad inom två veckor från det att du börjar få hemtjänst. Där ska stå vad som är viktigt för dig när du får din hjälp utförd. Exempelvis hur många olika personer som du kan ta emot och hur meningsfulla aktiviteter ska tillgodoses.

  • Du ska få hjälp på avtalad tid. Avviker det mer än 30 minuter från avtalad tid ska du snarast meddelas detta.

Du har alltid rätt att lämna synpunkter eller klagomål om du tycker att något inte fungerar med det stöd du får. Det finns flera olika sätt att tala om vad du tycker.

Läs mer om hur du lämnar synpunkter

Kraven här ovan ingår i Östersunds kommuns värdighetsgarantier. Här kan du läsa mer om värdighetsgarantierna

Presentation av utförarna

Vid varje utförare finns symboler som berättar vilka tjänster som utföraren erbjuder. Du kan läsa mer om vad symbolerna betyder under rubriken nedanför.

Du kan enkelt välja och sortera bland utförarna utifrån geografiskt område, driftsform, språkkunskaper och brukarnöjdhet med mera via kommunens jämförelsetjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utförare som erbjuder både personlig omvårdnad och servicetjänster

Symboler som visar att utföraren erbjuder servicetjänster, personlig omvårdnad, avlösarservice och ledsagartjänst

Östersunds kommun

Östersunds kommuns egen hemtjänst erbjuder sina tjänster inom hela Östersunds kommun.

Kontaktuppgifter:
Kundcenter - se kontaktinformation längst ned på sidan.

Mer om Östersunds kommuns hemtjänstPDF

Symboler för servicetjänster, personlig omvårdnad och hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice.

Attendo Sverige AB

Attendo erbjuder servicetjänster, personlig omvårdnad och hemsjukvård inom Östersunds stad, Lugnvik, Torvalla, Frösön.

Dessutom erbjuder vi servicetjänster i Brunflo och Annersia.

Kontaktuppgifter:
Attendo Sverige AB
Skiftesvägen 3
831 48 Östersund

063 - 19 32 38
servicetjanster@attendo.se

Mer om AttendoPDF

Till Attendos hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lanterna vård och omsorg

Är ett litet hemtjänstföretag som erbjuder servicetjänster, personlig omvårdnad och hemsjukvård inom Östersunds tätort - det vill säga från Lugnvik, Staden, Körfältet, Odensala, Torvalla, Ope, till Optand samt Frösön.

Kontaktuppgifter:
Lanterna vård och omsorg
Simon Njuguna
Hamngatan 19
831 34 Östersund

Telefon 076-831 17 20
lanternaen@gmail.com

Mer om Lanterna vård och omsorgPDF

Symboler för servicetjänster, hemtjänst och hemsjukvård, ledsagarservice och avlösning i hemmet

Förenade Care AB

Förenade Care Hemvård Norr erbjuder personlig omvårdad och hemsjukvård i centrala Östersund, Lugnvik, Frösön, Odensala, Torvalla fram till Grytan samt i Böle och Fillsta upp i byn.

Man erbjuder servicetjänster inom hela Östersunds stad, Frösön, Brunflo och Mariebysidan till och med Åkeräng.

Kontaktuppgifter:
Förenade Care AB
Besöksadress: Residensgränd 18
Postadress: Residensgränd 18, 831 31 Östersund

063-10 24 71 eller 076-760 99 43
monican.ostersund@forenadecare.com

Mer om Förenade CarePDF

Till Förenade Cares hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utförare som erbjuder enbart servicetjänster

Symbol för  servicetjänster

Bergfin

Bergfin är en enskild firma som utför servicetjänster i Lit och Häggenås.

Kontaktuppgifter:
Berrith Rautenberg
Husås 340 836 92 Lit

076-834 63 34
berrith@bergfin.se

Mer om BergfinPDF

Symbol för servicetjänster

Britts städ- och hemservice AB

Är ett företag med totalt åtta anställda som bedriver verksamhet i Östersund, Sundsvall och Umeå som utför servicetjänster i hela Östersunds kommun.

De två som driver företaget arbetar i Östersund och pratar svenska, engelska, franska och persiska.

Kontaktuppgifter
Clifort Forlefac
Hornsgatan 23
832 42 Frösön

076-076 24 38, 072-012 12 98
info@ostersundsstadservice.se
Fax: 063-391 05 87

Mer om Britts städ- och hemservicePDF

Hemsida för Britts städ- och hemservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Symbol för servicetjänster

Jämtlands Senioruthyrning

Jämtlands Seinoruthyrning utför servicetjänster i centrala Östersund, centrala Frösön samt övre och nedre Odensala.

På Jämtlands Senioruthyrning arbetar pensionärer som har slutat sin yrkesbanan men vill fortsätta att göra nytta på ett eller annat sätt.

Företaget är anslutet till den rikstäckande organisationen Seniorkraft i Sverige.

Kontaktuppgifter:
Jämtlands Senioruthyrning
Besöksadress: Prästgatan 5B
Postadress:Tegelbruksvägen 4
831 47 Östersund

Marita Bardosson-Svedberg, 070-873 90 00.
info@jamtlandssenioruthyrning.se

Mer om Jämtlands SenioruthyrningPDF

Hemsida för Jämtlands Senirouthyrninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mickes Golv & Sånt
Ett företag med tre anställda som erbjuder servicetjänster på Frösön, i Östersund fram till Brunflo samt hela norra delen av Östersunds kommun.

Kontaktupgifter:
Mickes golv och sånt
Norderåsvägen 47
836 93 Häggenås.

070-350 10 77
E-post: mckpersson@gmail.com.

Mer om Mickes Golv & SåntPDF

Symbol för servicetjänster

Mittsverige Städ & Skogstjänster AB

Ett mindreföretag som erbjuder servicetjänster inom hela östersundsregionen utom Lit och de norra områdena.

Kontaktupgifter:
Mittsverige Städ & Skogstjänster AB
Odensalagatan 41
831 47 Östersund

Fausta Temoh och Miranda Zarsa
072-519 86 44, 072- 234 29 99
info@mittskogstadning.se

www.mittskogstadning.se

Mer om Sveriges skog Städning & ExportPDF

Symbol för servicetjänster

Natten Änglar

Företaget har två anställda som erbjuder servicetjänster på ”annersia” från Knytta, Böle, Hara och Orrviken ner till Fåker, Berge och Börön.

Kontaktuppgifter:
Nattens Änglar
Åbbåsen 157
830 24 Oviken

Ewa Schjelván
070 - 698 00 08.
Ewaschjelvan@hotmail.com

Mer om Nattens ÄnglarPDF

Omsorgskooperativet Brännagården

Brännagården är ett medlemsägt kooperativ som finns i Högarna by 5,5 mil norr om Östersund. Brännagården erbjuder servicetjänster i Högarna by och Fagerland.

Kontaktuppgifter:
Omsorgskooperativet Brännagården
Korsmyrbränna 210
836 93 Häggenås

0642 - 410 60
omsorgskop.brannagarden@telia.com

Mer om BrännagårdenPDF

Symbol för servicetjänster

Pressateljén städ och tvätt

Företaget som har 45 anställda erbjuder servicetjänster i hela Östersunds kommun.

Press-ateljén är i grunden ett tvättföretag i Östersunds kommun som utökat verksamheten till städverksamhet och sömnad.

Kontaktuppgifter
Pressateljen städ och tvätt
Artillerigatan 2,
831 35 Östersund

063-51 19 53
info@pressateljen.se

Mer om Press-ateljén städ och tvättPDF

Symbol för servicetjänster

Sundbergs Hus&Hemservice

Företaget har totalt tio anställda varav fyra som arbetar med städ- och servicetjänster inom Östersunds kommun, med en radie på 30 minuter runt centrala Östersund.

Företaget arbetar inom totalt fyra branscher; bygg och måleritjänster, fastighetsskötsel, trädgårdstjänster och städtjänster.

Kontaktuppgifter
Veronica Sundberg: 073-830 49 01
Henrik Sundberg: 070-328 52 75
Frida Kraft: 073-830 49 04

info@sundbergshusohem.se

Mer om Sundbergs Hus&HemservicePDF

Hemsida för Sundsbergs Hurs&Hemservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olika tjänster - en symbolförklaring

Varje utförare av hemtjänst har en egen presentation. I övre högra hörnet på presentationen syns symboler som visar vilka tjänster utföraren erbjuder. Här nedan hittar du en utförligare förklaring av symbolerna.

Du kan själv välja vilken utförare du vill för de olika tjänster du blivit beviljad. Du kan exempelvis välja servicetjänster från en utförare och personlig omvårdnad från en annan utförare.

Illustration på hink och golvmopp

Servicetjänster

Denna symbol berättar att företaget erbjuder servicetjänster. I servicetjänsterna ingår hjälp med städning, klädtvätt, byte av sängkläder, ärenden och inköp. Här ingår också så kallade fixarjänster som exempelvis; att sätta upp tavlor, byta gardiner och glödlampor.

illustration av ett hjärta med ett plus i

Personlig omvårdnad och hemsjukvård

Denna symbol berättar att företaget erbjuder personlig omvårdnad och hemsjukvård. Det kan handla om att få hjälp med personlig hygien, påklädning och stöd kring måltider. Det kan också handla om att få sitta och prata en stund eller få hjälp med att komma ut i friska luften.

Hemsjukvård innebär att du kan få stöd med exempelvis medicinering, omläggning av sår och rehabilitering. Symbolen som innehåller hjärta med ett plus betyder att utföraren har egen legitimerad sjukvårdspersonal

Illustration av ett hjärta

Personlig omvårdnad och hemsjukvård med HFE

Denna symbol berättar att utföraren erbjuder personlig omvårdnad precis som i beskrivningen ovanför.

Utföraren erbjuder också hemsjukvård som i beskrivningen ovan men saknar egen legitimerad sjukvårdspersonal. De uppgifter som kräver legitimerad sjukvårdspersonal utförs därför av legitimerad personal från kommunens Hälsofrämjande enhet - HFE.

Illustration av ett hus

Avlösning i hemmet

Denna symbol berättar att utföraren erbjuder avlösning i hemmet. Du som är anhörigvårdare kan få tillfällig avlösning. Personal från hemtjänsten tar då tillfälligt hand om din närstående i hemmet.

På så sätt kan du som är anhörigvårdare få möjlighet att besöka vänner, göra ärenden, delta i aktiviteter eller helt enkelt få egen tid för dig själv. Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad.

Illustration av hand

Ledsagarservice

Denna symbol berättar att utföraren erbjuder ledsagarservice. Du kan beviljas ledsagarservice om du har svårt att ta dig iväg på egen hand för att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Det kan exempelvis handla om att ta en promenad, gå på bio eller göra en utflykt. Du kan få ledsagarservice i högst fem timmar per tillfälle. Ledsagarservicen är avgiftsfri.

Vilka utförare finns där jag bor?

Du kan sortera ut de utförare som finns där du bor via kommunens jämförelsetjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur väljer jag utförare?

Vilka utförare du kan välja mellan beror på var du bor och vilket stöd du behöver.
Kommunen har samma kvalitetskrav på alla godkända utförare. Du kan välja olika utförare för olika tjänster.

Du som beviljas hemtjänst för första gången får välja utförare när du fått ditt biståndsbeslut. Din biståndshandläggare kan ge dig information om vilka utförare du kan välja mellan. Du kan få stöd och vägledning i ditt val av din biståndshandläggare men du ska själv göra ditt val.

När du har meddelat vilken utförare du vill ha tar din biståndshandläggare kontakt med din valda utförare. Utföraren kontaktar sedan dig och tillsammans gör ni upp hur du vill ha din hjälp utförd.

Om du inte kan eller vill välja

Om du inte vill eller kan välja blir du tilldelad en godkänd utförare. Vilken utförare du får bestäms efter en särskild turordningslista.

Blir det någon skillnad i hjälpen jag får?

Det beslut om bistånd som du får från Östersunds kommun är detsamma oavsett vilken utförare du väljer.

Vad händer om jag är missnöjd med mitt val?

Du kan byta utförare när du vill. Ta kontakt med Kundcenter - se kontaktinformation länst ned på sidan - eller med kommunens biståndshandläggare.

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift för den hemtjänst du får oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften styrs av vilken inkomst du har.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du fler frågor som du inte får svar på här. Då kan du vända dig till hemtjänstpersonalen eller ring Kundcenter - se kontaktinformation länst ned på sida.

Kommunens personal ger stöd på natten

De utförare som erbjuder personlig omvårdnad och hemsjukvård bemannar med personal under hela dagen och kvällen. När du behöver stöd nattetid är det personal från kommunen som kommer hem till dig.

Sidan uppdaterad 2017-04-27