Bra att veta

Handikappersättning för betalning av arvodet

Om din huvudman har handikappersättning och ska betala arvodet till dig som ställföreträdare har du möjlighet att söka extra bidrag hos Försäkringskassan för att täcka denna kostnad om det skulle behövas. Läs mer på försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reducering av avgifter för hjälpinsatser

Om din huvudman har någon form av hjälpinsats från biståndsenheten kan hon eller han få lägre avgift för denna i de fall hon eller han ska betala arvode till dig. Kontakta biståndsenheten för mer information.

Om huvudmannen har skuldsanering

Om din huvudman har skuldsanering finns det en möjlighet att avsätta pengar för arvode till ställföreträdaren. Kontakta handläggare hos kronofogden för mer information.

Ändring om uttag för arvode

Numera gäller inte det arvodesbeslut du fått som medgivande till uttag från spärrat konto. Om du behöver ta ut pengar till arvodet från ett spärrat konto behöver du lämna en uttagsansökan till överförmyndarnämnden.

Sidan uppdaterad 2017-10-23