Att vara god man för ensamkommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här (ensamkommande barn) kan enligt en särskild lag få en god man som har samma roll som förmyndare och vårdnadshavare.

Om barnet senare beviljas uppehållstillstånd ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Ofta är det samma person. Det är socialförvaltningen som utreder frågan om särskild förordnad vårdnadshavare.

Den som är en sådan god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Om du är intresserad av uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du fylla i en intresseanmälan och skicka till överförmyndarnämnden.

Sidan uppdaterad 2017-10-12