Hur söker jag stöd enligt LSS?

Här kan du läsa mer om hur du söker stöd enligt LSS och vem som har rätt att söka.

Om du vill ansöka om stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) så ska du vända dig till Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned på sidan. De hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Du som vill söka stöd men inte tillhör LSS personkrets kan läsa mer om hur du söker stöd här

LSS-handläggaren tar emot din ansökan

Kommunen har fyra LSS-handläggare De tar emot ansökningar och beviljar sådant stöd och hjälp som anges i paragraf nio i LSS.

Handläggarna som beviljar stöd enligt LSS och SoL(Socialtjänstlagen) finns på Biståndsenheten.

Vem kan söka hjälp med stöd av LSS?

  • Personen själv
  • Vårdnadshavaren
  • God man/förvaltare

För vem gäller LSS?

Alla personer som har något eller några av följande funktionsnedsättningar kan ha rätt till stöd enligt LSS;

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism och autismliknande tillstånd.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
  • Personer som har andra funktionsnedsättningar som är stora och ger betydande svårigheter i livet och som har stora behov av stöd eller service.
Sidan uppdaterad 2016-10-05