Mer om Habteamet

Här kan du läsa mer om de olika funktionerna inom Habteamet.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar med vägledning och konsultation. Du kan få hjälp med pedagogiska tips och strategier. Specialpedagogen arbetar också med handledning till personalgrupper.

Verkställande teamet

Verkställande teamet verkställer insatserna:
Ledsagarservice LSS
Kontaktperson LSS
Avlösarservice LSS
Stödfamilj LSS

När det gäller råd och personligt stöd för barn och unga ska man vända sig till regionens barn- och ungdomshabiliteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Råd och stöd kan exempelvis handla om samtalsstöd eller hjälp med myndighetskontakter.

Vuxenteamet

Vuxna från 21 år och uppåt vänder sig till vuxenteamet.

Vi kan:

  • ge kvalificerad behandling som ger den enskilde möjlighet att ta tillvara och utveckla sina egna förmågor. Behandlingen kan vara både medicinsk, psykologisk och social.
  • informera om rättigheter och den service som samhället kan ge.
  • planera för olika insatser för den enskilde.
  • bedöma stödbehov.
  • ge stöd till anhöriga i frågor som direkt eller indirekt är en följd av funktionsnedsättningen.
  • erbjuda stöd till personal i LSS-bostäder.

Mer om Vuxenteamet

Runda cirklar som går in i varandra och symboliserar hur yrkesgrupperna samarbetar.

Arbetsterapeuten
Utreder, bedömer, stödjer och tränar de förmågor den enskilde behöver eller vill ha för att klara aktiviteter i boendet, skola eller daglig verksamhet och på fritiden.

Ger handledning, rådgivning och information till den enskilde, närstående och personal. Provar ut hjälpmedel.

Psykologen
Erbjuder samtal direkt med den enskilde eller med personal eller anhöriga.
Handleder personal.

Sjukgymnasten
Gör bedömningar av den enskildes funktion.
Ger handledning, rådgivning och information till den enskilde, närstående och personal. Behandlar. Provar ut hjälpmedel.

Socionomen
Ger stöd och information genom samtal till den enskilde och anhöriga.

Handleder personal och bistår i frågor om LSS, övrig sociallagstiftning och andra myndighetskontakter.

Sidan uppdaterad 2018-02-20