Färdtjänst och handikapptillstånd

Här hittar du information om hur du bland annat ansöker om färdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Färdtjänst

För att ansöka om färdtjänst ska du skicka in blanketten Ansökan om färdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I vissa fall kommer vi att begära in ett läkarutlåtande efter att vi fått in din ansökan. Du ska då be din läkare fylla i blanketten Läkarutlåtande till ansökan om färdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter att vi fått in en komplett ansökan tar det upp till tre veckor för oss att handlägga din ansökan om färdtjänst.

Om du har frågor kring din ansökan är du välkommen att kontakta oss på 063-14 30 00 eller via e-post fardtjanst@ostersund.se

Riksfärdtjänst

Du kan bli beviljad riksfärdtjänst för resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun. Du måste vara folkbokförd i Östersunds kommun.

Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med tåg, buss, båt eller flyg till en normal resekostnad.

Du kan också bli beviljad riksfärdtjänst om du på grund av din funktionsnedsättning behöver ha med dig en ledsagare på din resa. Du måste göra en ny ansökan om riksfärdtjänst för varje resa. Du får inte automatisk rätt till riksfärdtjänst även om du är beviljad vanlig färdtjänst.

Du kan också läsa mer i vår broschyr om riksfärdtjänstPDF.

​Använd nedanstående blanketter för din ansökan:

Sjukresor

Tänk på att färdtjänst inte är samma sak som sjukresor. Om du ska åka till eller från ett vårdbesök får du inte använda färdtjänst. Du ska istället beställa en sjukresa via landstinget. Läs mer om sjukresor i Jämtlands läns landsting på webbplatsen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vår broschyr Kommunal färdtjänstPDF hittar du mer information om vad som räknas som sjukresor.

Parkeringstillstånd

Sidan uppdaterad 2016-07-18