Vad gör Soc?

Lekande barn i urban miljö

Varje kommun ska ge stöd och hjälp till dem som bor där, om man inte kan få stöd och hjälp på något annat sätt när man behöver det. Därför finns en socialtjänst som kan ge stöd till personer och familjer med problem som till exempel att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv eller inte har pengar för att överleva.

De som jobbar på socialtjänsten försöker hitta lösningar på problemen tillsammans med den eller de som har det svårt och viktiga personer som finns runtomkring, till exempel familjen. Handlar det om ett barn så ska alltid barnets bästa komma först.

Det här kan Socialtjänsten hjälpa till med

Det finns många problem som socialtjänsten kan hjälpa till med. Några exempel kan vara om

  • man inte har det bra hemma
  • familjen inte klarar sin ekonomi
  • man själv eller någon annan i familjen blir slagen
  • man själv eller någon annan är utsatt för sexuella övergrepp
  • man själv eller någon annan har problem med alkohol eller droger
  • man har problem med kriminalitet

Av socialtjänsten kan man få råd om man är orolig över att någon inte mår bra eller har det svårt. Om inte socialtjänsten kan hjälpa, så brukar de kunna tipsa om vem som kan göra det.

Särskilt ansvar för barn och unga

Vårt jobb handlar ofta om barn och ungdomar på ett eller annat sätt. I lagen står att socialtjänsten alltid måste tänka på och ta hänsyn till barnens bästa.

Sidan uppdaterad 2018-03-20