Familjerådgivning

Familjerådgivning är ett sätt att erbjuda er ett professionellt bemötande och ett samtalsklimat som gör det möjligt för er att lyssna och tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt än ni kanske är vana vid.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda som befinner sig i samlevnadssvårigheter och/eller relationskriser. Det kan exempelvis handla om att:

  • ni har svårt att tala med- och förstå varandra
  • det blev en oväntad stor omställning när ni fick barn
  • ni har svårt att finna lösningar på gemensamma problem
  • det sexuella samlivet fungerar inte tillfredställande
  • känslorna har svalnat
  • en av er har träffat en annan
  • ni har svårt att få till det i er ombildade familj (mina barn, dina barn, våra barn etc.)
  • ni eller någon av er står inför beslut om separation/skilsmässa
  • ni/du har svårt att komma vidare efter en skilsmässa/separation

De som arbetar som familjerådgivare är vidareutbildade socionomer med lång yrkeserfarenhet.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler.

Avgiften är 180 kronor per samtal. Uteblivet besök debiteras.

Familjerådgivningen i Jämtlands län är en samverkan mellan länets kommuner. Den är oganiserad inom Östersunds kommun, men har en styrgrupp bestående av politiker från alla kommunerna.

Huvudmottagningen finns i Östersund och det finns filialmottagningar i Krokom, Hammarstrand, Järpen, Sveg, Strömsund, Hackås (sockenstugan) och Bräcke.

Sidan uppdaterad 2016-02-03