Boende för vuxna med beroendeproblematik

Genom en trygg boendemiljö ökar förutsättningarna för en stabil drogfrihet. Målet är att ge möjligheter för att människor under eget ansvar ska kunna arbeta med sin rehabilitering och så småningom få möjlighet till eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

Björkebo är ett drogfritt strukturerat och tidsbegränsat boende som vänder sig till vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik. Björkebo är ett bistånd enligt kapitel 4 (Rätten till bistånd), paragraf 1 Socialtjänstlagen.

Med boendet följer särskilda regler med inskränkningar i den enskildes rättigheter som bland annat handlar om drogkontroller, reglerade ledigheter samt att personen får avsäga sig besittningsrätten på sitt rum/ lägenhet. Biståndet är en del i ett behandlingspaket och en genomförandeplan upprättas. Ofta kombineras insatsen med andra öppenvårdsinsatser som behandling på Nexus samt daglig sysselsättning.

Björkebo har Akutboende, Akutlägenhet, Rehabiliteringsboende, Stödboende och Utslusslägenheter

Sidan uppdaterad 2016-01-25