Publicerad 2017-06-19

Cykelvägsbygge kan påverka trafiken på delar av Brunflovägen

Med start midsommarveckan påbörjas arbetena med etapp 2 av expresscykelvägen på Brunflovägen. Under byggtiden är hastighetsgränsen på sträckan sänkt till 30 km/h, Stadsbussarnas linje 8 ändrar sträckning och det kan bli tillfälligt förbjudet att parkera eller att framföra fordon i endera riktning.

Karta över Brunflovägen med aktuell sträcka, från Nedre Vattugatan till Stuguvägen, markerad i rött

Arbetet med att bygga cykelvägen beräknas pågå fram till november och omfattar sträckan från Nedre Vattugatan till Stuguvägen.

Byggnationerna påverkar stadsbussarnas Linje 8, som under byggtiden kör på Rådhusgatan, vilket påverkar följande hållplatser: Grundläggargränd, Ängegatan, Frejagatan, Fagervallsgränd, Marielundsvägen, Odensviksvägen Övre. Nettbuss hänvisar till närmast liggande hållplatser.

Mer information om bussarna finns vid respektive hållplats samt på www.nettbuss.se.

Arbetet kan medföra tillfälliga parkeringsförbud och att körfält tillfälligt stängs av

Under byggtiden kan också körfält på delar av sträckan komma att stängas av tillfälligt, och det kan också bli aktuellt med tillfälliga parkeringsförbud på delar av sträckan.

Vi meddelar tillfälliga körfältsavstängningar och parkeringsförbud under arbetets gång här på vår webb, i vår app och på vår Facebook-sida. Du kan också ta kontakt med kundcenter om du har frågor om hur cykelvägsbyggnationen påverkar trafiken i området.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-03