Kommunens personuppgifts­ombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Ombudet ska föra en förteckning över register och annan behandling av person­uppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.

Personuppgiftsombud inom respektive förvaltning på Östersunds kommun:

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsombud:

Barn- och utbildningsnämnden:

Martin Westin

Kommunstyrelsen:

Lars Wadström

Kultur- och fritidsnämnden:

Anna Ring

Miljö- och Samhällsnämnden:

Agneta Johansson

Socialnämnden:

Kristina Paulsson

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen:

Anneli Lagerström

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning:

David Åkervall

Vård- och omsorgsnämnden:

Stefan Söderberg

Överförmyndarnämnden:

Info kommer...

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan:

Anneli Lagerström

Valnämnden:

Staffan Hillström

 

Sidan uppdaterad 2017-12-19