Publicerad 2018-03-09

Förslag till Program och Strategi för avfall ställs ut för granskning

Hur mycket sopor ska vi ge upphov till och vad ska vi göra med dem? Östersunds kommun skriver ny avfallsplan. Nu har du chansen att
påverka! Förslag till ny Renhållningsordning: Program för avfall, Strategi för avfall samt Lokala föreskrifter för avfall finns tillgängliga för granskning under tiden 10 mars - 8 april 2018.

Illustration: Avfallstrappan med stegen "Slänga på soptippen", "Energiåtervinna", "Materialåtervinna", "Återbruka", "Handla hållbart". På översta trappsteget sitter en nöjd jämtlands-buddha.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2018-03-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen