Publicerad 2017-11-01

Östersund bygger expresscykelvägar

Östersunds kommun vill göra det enklare, snabbare och säkrare att cykla, och vill att fler väljer cykeln framför bilen.

Vägskylt som symbolerar cykelväg.

Foto: Scandinav/Mikael Sven

Därför satsar kommunen mellan 2016 och 2018 drygt 18 miljoner kronor på att bygga tre expresscykelvägar – på Brunflovägen, Genvägen/Krondikesvägen och Trondheimsvägen.

När staden blir tätare bebyggd och mer befolkad minskar utrymmet för bilar. Östersund växer med cirka 500 invånare och ett par hundra nya bostäder årligen - och vill fortsätta växa även i framtiden.

Östersunds kommun vill att fler ska ha förutsättningar att välja det mindre platskrävande och mer klimatsmarta cyklandet som transportsätt. Därför bygger vi nu tre så kallade expresscykelvägar, cykelvägar som gör det möjligt att snabbt transportera sig med cykel mellan olika knutpunkter i och kring Östersund.

Expresscykelvägarna kommer att finnas på:

* Trondheimsvägen, från Jamtlirondellen och bort mot Lugnvik och Brittsbo
* Brunflovägen, från Circle K fram till Stuguvägen
* Genvägen/Krondikesvägen

År 2020 ska 20 % av alla resor inom staden ske med cykel

Östersunds kommuns cykeltrafikprogram antogs av Miljö- och samhällsnämnden i mars 2014 och innehåller en rad åtgärder och investeringar som kommunen ska göra för att uppnå programmets mål om att 20 % av alla resor inom staden sker med cykel år 2020.

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040länk till annan webbplats, som också innehåller en rad mål som expresscykelvägarna kopplas till, bland annat att

  • huvudcykelstråken ska utformas för expresscykling
  • gångtrafikanter och cyklister ska hanteras för sig i stads- och trafikplanering
  • cykelpendling på sträckor längre än 20 km ska främjas

Läs hela cykeltrafikprogrammetlänk till annan webbplats

Med expresscykelvägar som alternativ kan restiden för cykelpendlare kortas jämfört med cykling på traditionella cykelbanor.

Var expresscykelvägarna kommer att gå ser du på kartan nedan.

Del av EU-projektet Mittstråket

Expresscykelvägarna är en del av EU-projektet Mittstråket. I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland.

Projektet, som omsätter totalt 323 miljoner kronor, delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Östersunds kommun har gått in med 2 miljoner kronor för att delta i projektet.

Målen med projekt Mittstråket är:

  • kortare restid och ökad kapacitet för gods
  • förbättrad trafiksäkerhet
  • ökad samverkan.

Vad kostar expresscykelvägarna?

Expresscykelvägarna finansieras till delvis av EU, så av de totalt 18 miljoner kronor som finns avsatt i projektet så betalar kommunen strax över 10 miljoner.

I detta ingår kostnader för andra åtgärder som sker i anslutning till expresscykelvägarna, exempelvis pengar för att, genom bland annat planteringar och annat, skapa en mer stadsmässig infart till staden på Trondheimsvägen, samt pengar för att skapa en mer trafiksäker situation på Genvägen.

Om du har synpunkter på Expresscykelvägarna är du välkommen att höra av dig kommunen, telefon 063-14 30 00 eller via vår synpunktshanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-01